tallinn
Литва
Эстония
Латвия

Сюжеты

Tartu ülikooli tudengid alustavad Negavati projektide elluviimist

Täna allkirjastati TÜ spordihoones ressursisäästukonkursi Negavatt toetuslepingud võiduprojektide „Võta kraanist“ ja „Keskkonnasõbralik jõusaal“ teostamiseks. Projektide elluviimist rahastab KIK 20 000 euroga.

Tänu projektidele on juba käesoleva aasta lõpus tudengitel sealsamas spordihoones võimalik vändata elektrit tootval trenažööril ning juua mugavalt kättesaadavat kraanivett. Negavati esimese koha võitja „Võta kraanist“ projekti elluviimiseks sõlmiti leping 9995,45 eurole ning kolmanda koha võitnud „Keskkonnasõbraliku jõusaal“ projekti tegevuste teostamiseks 10 000 eurole.

„Võta kraanist“ projektile antud toetussummaga paigaldatakse Tartu ülikooli õppehoonetesse 40 kõrget kraani, millest on mugav pudelisse joogivett võtta. Lisaks jagatakse esmakursuslastele korduvkasutatavad pudelid, et soodustada kraanide kasutamist. Projekt valmib 2015. aasta sügissemestri jooksul.

"Võta kraanist“ projekti elluviimiseks allkirjastasid lepingu Tartu ülikooli õppeprorektor Martin Hallik, KIKi juhatuse liige Lauri Tammiste ja UÜ Võta Kraanist esindaja Jürgen Klemm. „Keskkonnasõbraliku jõusaal“ projekti raames paigaldatakse hiljemalt detsembriks ülikooli spordihoone jõusaali 10 trenažööri, millel vändates saab toota elektrit. Elektrit hakatakse kasutama jõusaali helisüsteemi ja valgustuse jaoks.

„Keskkonnasõbraliku jõusaal“ projekti elluviimiseks allkirjastasid lepingu Tartu ülikooli õppeprorektor Martin Hallik ja KIKi juhatuse liige Lauri Tammiste. Pildi keskel meeskonna esindaja Märt Roosaar.

Konkursi Negavatt korraldas teist aastat SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) koostöös keskkonnaministeeriumiga. Selle eesmärk on tõsta energia- ja ressursialast teadlikkust ning innustada tudengeid välja pakkuma lahendusi, mis aitavad ülikoolides ressursse säästa.

Загрузка...

Сюжеты