tallinn
Литва
Эстония
Латвия

Сюжеты

Tartu ülikooli üliõpilaselamud saavad uue kiire WiFi võrgu

WiFi teenust haldab Tartu ülikooli IT-osakond, välisühenduse tagab Eesti hariduse ja teaduse andmesidevõrk.

Tartu ülikool suurendab sügisest üliõpilasküla üliõpilaselamute traadita interneti kiirust, mis tagab kiirema andmemahukate teenuste kasutamise. Selle tarbeks ehitati uus kaabeldus ja osteti uued WiFi tugijaamad. Uuendusest tulenevalt pakub edaspidi WiFi teenust Tartu ülikool ning see on üliõpilaselamu kasutajatele tasuta.

„Üliõpilased vajavad õppetööks head arvutivõrku. Enamik üliõpilaste poolt kasutatavaid seadmeid on mobiilsed ja nende jaoks tuleb üliõpilaselamutes tagada hea traadita võrgu ehk WiFi olemasolu,“ sõnas Tartu ülikooli infotehnoloogia osakonna infrastruktuuri ja kasutajatoe talituse juhataja Lauri Anton.

Tartu ülikool ja üliõpilasküla otsustasid ehitada üliõpilaselamutesse uue WiFi võrgu, et üliõpilastele oleks ka oma elukohas võimalik vaadata hea kvaliteediga õppevideosid ja kasutada muid andmemahukaid teenuseid.

„Võrk toetab WiFi standardit 802.11ac, mis teoreetiliselt võimaldab andmesidekiiruseid rohkem kui 300 Mbit/s. Reaalne kiirus sõltub nii kasutaja WiFi seadmest kui ka võrgu koormatusest,“ sõnas Anton. Praeguseks on seadmed paigaldatud Pepleri 14 ja Tiigi 14 majadesse. Ülejäänud üliõpilaselamud kaetakse uue võrguga järgmise kuu jooksul.

WiFi teenust haldab Tartu ülikooli IT-osakond, välisühenduse tagab Eesti hariduse ja teaduse andmesidevõrk.

Загрузка...

Сюжеты