tallinn
Литва
Эстония
Латвия

Сюжеты

GAZ Grupp esitles legendaarse brändi uuendatud logot

Venemaa kompanii GAZ Grupp esitles GAZ brändi uuendatud logot lipulaeva põlvkonna tehnika jaoks. Logo peegeldab kompanii uute arenduste ja tootmistehnoloogiate kaasaegset taset, jätkates Gorki autotehase legendaarse kaubamärgi arengut.

Peale selle langetas kompanii strateegilise otsuse brändistrateegia mastaapse muudatuse kohta: bränd GAZ uuendatud kujul saab kaubamärgiks mitte üksnes Gorki autotehases toodetud tehnikale, vaid laiendatakse ka GAZ Grupi bussiettevõtete toodete uuele sarjale. GAZ brändi uus esitus peegeldab kompanii kaasaegset strateegiat, mis on suunatud mudelite rea arengule, maailma autotööstuse kaasaegsete tehnoloogiate rakendamisele, liidrikoha säilitamisele Venemaa turul ja eksportpotentsiaali arengule.

Märgi graafiline lahendus sai lakoonilisemaks ja progressiivsemaks, teatab BaltNews.ee korrespondent. Märgi kindlad jooned ja proportsioonid on kooskõlas kompanii arendatavate ja toodetavate uute autode disainiga. Graafikaelementide – seina tipmete, GAZ lühendi ja märki kaheks osaks jagava horisontaalse riba – väljajätmisega tuleb esiplaanile GAZi ajalooline bränd-personaaž „Jooksev hirv“. Hirve kuju, mis oli märgil aastast 1949, on nüüd tehtud ruumiliselt, kontuuride jooned said dünaamilisemad ja iseloomulikumad, kuju kroomefekt mustal taustal annab märgile realistlikkuse ja ilmekuse.

Märgi uuendamise töödes ühinesid hooliv suhtumine traditsioonidesse, mis kujunes brändi ajaloo vältel, ning kaasaegsed trendid rahvusvaheliste autobrändide disainis.

Увеличить

Lisaks sellele langetas kompanii strateegilise otsuse GAZ brändi laiendamisele GAZ Gruppi kuuluvate ettevõtete busside sarjale: „Jooksev hirv“ saab Pavlovski, Likinski ja Kurganski bussitehaste uute mudelite sümboliks. GAZ Grupi brändistrateegia muutmine on suunatud kompanii tootesuundade vahel sünergilise efekti tugevdamisele. Praegu toimuvad GAZ Grupi uued konstrueerimisarendused moodulprintsiibi alusel peamiste sõlmede ja agregaatide maksimaalse unifitseerimisega toodetava tehnika iga liigi jaoks. Sellise sünergia üheks eredaks näidiseks on kompanii uusim väljatöötatud toode – Vektor NEXT buss GAZon NEXT šassiil. Ühtse brändi kasutamine uutel bussidel sai loomulikuks sammuks, mis järgnes tehnika sarjade unifitseerimisele. Brändi GAZ, mille all konsolideerub busside sari, on Venemaal 100% äratuntav, seda tajutakse kogu kampaania sümbolina, ning see kasvatas oluliselt oma väärtust tänu viimastel aastatel läbiviidud ettevõtte ja mudelite rea mastaapsele uuendamisele.

Sel aastal algab Gorki autotehase kõikide uute mudelite, Likinski bussitehase madalapõhjaliste linna- ja turismibusside ning Pavlovski bussitehase Vektor busside kogu sarja tootmine GAZ kaubamärgi all. Hiljem saab bränd GAZ kaubamärgiks ka Kurganski bussitehase uutele toodetele, mida hakatakse tootma peale sertifitseerimise läbimist. Brändid PAZ, LIAZ ja KAVZ säilivad eksisteerivate mudelite real selle hetkeni, mil uued mudelid neid turul asendavad.

Peale kaubamärgi uuendas kompanii ka Gorki autotehase korporatiivset logot, mida integreeritakse kõikidesse kommunikatsioonidesse tarbijate, partnerite, töötajatega brändi väärtuse kohta ühtse visuaalse ettekujutuse jaoks. Korporatiivsel logol on „Jooksva hirve“ pilt – selle ruumilise kuju imitatsioon GAZ brändi uuendatult logolt.

GAZ lühend on tehtud spetsiaalselt väljatöötatud kaasaegses šriftis, milles on säilitatud äratuntav Gorki autotehase ajaloolise sümboli tähtede originaalne karakter.

GAZ Grupi president Vadim Sorokin: „GAZ on legendaarne kaubamärk, milles ühinevad tugevad traditsioonid ja kõrge arengupotentsiaal. Täna, kus me lõime uue mudelite rea ja konkureerime võrdsetel alustel maailma autotootjatega, peab bränd peegeldama neid muutusi ja viima tarbijani kompanii ühisväärtused. Me oleme kindlad, et märgi uuendamine ja busside sarja konsolideerumine GAZ brändi all hakkab soodustama uute mudelite edukat müüki Venemaal ja maailma turgudel.“

Загрузка...

Сюжеты