tallinn
Литва
Эстония
Латвия

Сюжеты

Дмитрий Линтер
© BaltNews.ee

Dmitri Linter sai Öise Vahtkonna juhiks

Öise Vahtkonna endine pea Andrei Gontšarov võeti maha ühenduse juhi ametipostilt «organisatsiooni põhikirja rikkumise eest ja seoses usalduse kaotusega». Tema kohale valiti Dmitri Linter.

20. aprillil toimus Tallinnas Eestis tegutseva valitsusvälise organisatsiooni Öine Vahtkond üldkoosolek. Selle uueks juhatuse esimeheks valiti Dmitri Linter. Sellest teatas BaltNews.ee korrespondendile Öise Vahtkonna juhatuse liige Sergei Tšaulin.

«Organisatsiooni endise juhi Andrei Gontšarovi ametikohalt maha võtmine formuleeriti: organisatsiooni põhikirja rikkumise eest ja seoses usalduse kaotusega,» täpsustas Tšaulin. Lisaks sai tema sõnul Dmitri Linteri juhitava juhatuse liikmeks Sergei Poljakov.

Meenutame, et liikumine Öine Vahtkond loodi stiihiliselt Eestis 2006. aastal pärast seda, kui algasid provokatsioonid Tallinnas Tõnismäele Võitlejate-Vabastajate mälestuseks püstitatud mälestussamba vastu. Aja möödudes ühendus registreeriti. Selle kunagise pressiesindaja Larissa Neštšadimova sõnul on Öine Vahtkond on avalik organisatsioon, mis ühendab selge kodanikupositsiooniga inimesi, sõltumata nende erakondlikust kuuluvusest.

Загрузка...

Сюжеты