tallinn
Литва
Эстония
Латвия

Сюжеты

Siim Kallas ÜRO Julgeolekunõukogu liikmelisusest: see on hea plaan ning tõstaks Eesti esindatuse taset

Siim Kallas ÜRO Julgeolekunõukogu liikmelisusest: see on hea plaan ning tõstaks Eesti esindatuse taset.

«Eesti Vabariik on tõstnud oma ÜRO esinduse taset – meil on seal suursaadik. See on väga hea. Julgeolekunõukogu ajutise liikmena tõuseb see tase veelgi. ÜRO julgeolekunõukogu võib anda oma õnnistuse sõjategevusele ja selle ka hukka mõista. Pigem teoreetiline juhus tänapäeval, aga ikkagi … Kasutada ära täiendavad võimalused rahvusvahelise poliitika mõjutamiseks, isegi kui need on väikesed, miks mitte?»

«1995–1996, kui töötasin välisministrina, olime ÜRO suhtes üsna ükskõiksed. Kõik meie pingutused, meie energia oli suunatud Euroopa Liidu ja NATO liikmeks saamisele. ÜRO näis ebaoluline,» sõnas Siim Kallas. «Eesti on maailma mastaabis väga väike riik. Aga täna kuulub Eesti ikkagi umbes 50 riigi hulka maailmas, kellel on võimalik rahvusvaheliselt ulatuslikult suhelda, kasutades oma liikmelisust Euroopa Liidus, NATOs, OECDs, Maailma Kaubandusorganisatsioonis ja mujal. Tööd ja tegevust jätkub.»

«On sadakond maailmariiki, kellel pole üldse muud väljundit rahvusvahelisse ellu kui läbi Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (kahepoolsed suhted välja arvatud). Nende rahvuslikku poliitikat mõjutab oluliselt see, mis toimub ÜROs. Nad suhtlevad, neil on omad liidrid (näiteks Lõuna-Aafrika ja Kuuba), kelle otsa vaadatakse. Nende esindajad ÜROs on poliitilise eliidi tipus. Me peame tajuma, me peame mõistma, mis on selle rühma mõtlemine, rahvusvahelised huvid, seosed. Mine tea, millal ja mis asjaoludel vajame usaldust ja sõprust riikide hulgas, mis arvuliselt moodustavad ÜRO liikmete enamuse,» sõnas Siim Kallas.

Загрузка...

Сюжеты