tallinn
Литва
Эстония
Латвия

Сюжеты

Новостное агентство Sputnik
© BaltNews.ee.

Rahvusvaheline ajakirjanike föderatsioon toetas agentuuri Sputnik võitluses tsensuuriga

Infoagentuur ja raadio Sputnik sai seoses Euroopa Parlamendi 23. novembril vastu võetud resolutsiooniga "EL strateegilise kommunikatsiooni vastutegevusest kolmanda osapoole propagandale" toetusavalduse Rahvusvaheliselt ja Euroopa ajakirjanike föderatsioonilt (IFJ/EFJ).

Resolutsioon, mis on suunatud sõnavabaduse piiramisele EL-s ja piirab selliste meediaväljaannete nagu Sputnik tegevust, sattus kahe rahvusvahelise organisatsiooni kriitikatule alla. Sputnik sai sellekohase toetusavaldusega kirja Euroopa ajakirjanike föderatsiooni peasekretär Ricardo Gutiérrez'elt.

Pärast resolutsiooni vastuvõtmist kutsus infoagentuur ja raadio Sputnik Euroopa ja Ameerika meediavabadust kaitsevaid organisatsioone üles tarvitusele võtma abinõusid selle tagajärgede ärahoidmiseks. Peatoimetaja Margarita Simonjani allkirjastatud palve peatada pealetung sõnavabadusele EL-s saadeti rahvusvahelistesse organisatsioonidesse, sealhulgas Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni, UNESCO ja Piirideta Reporterid.

Euroopa ajakirjanike föderatsiooni (The European Federation of Journalists (EFJ)) peasekretär Ricardo Gutiérrez nimetas Euroopa Parlamendi tegevust "demoniseerimise ja tsensuuri aktiks", samuti "külma sõja põlistamiseks". Peale selle kritiseeris ta Venemaa meedia võrdlemist terroriorganisatsiooniga Islamiriik (Venemaa territooriumil keelustatud). Umbes 320 000 ajakirjanikku 43 Euroopa riigist ühendava meediakogukonna nimel kutsus Ricardo Gutiérrez EL üles "kaasa aitama sõltumatu ajakirjanduse ja meediaarvamuse paljususe populariseerimisele".

Rahvusvahelise ajakirjanike föderatsiooni (The International Federation of Journalists (IFJ)) president Philippe Lerut ütles resolutsiooni kommenteerides: "Minu arvates tuleb nendele meediaväljaannetele anda võimalus oma seisukohta Euroopa Parlamendi süüdistuste eest kaitsta. Tundub, et sellist võimalust ei ole neile keegi pakkunud…  Euroopa Parlament, nagu ka Rahvusvaheline ja Euroopa ajakirjanike föderatsioon seisvabad sõnavabaduse kaitsel.

Peamine printsiip, millele sõnavabadus tugineb, on faktide vankumatus ja võimalus neid fakte vabalt kommenteerida. Isegi, kui välja öeldud arvamus ei pruugi meile meeldida, peab see põhimõte alati kehtima jääma.

On tähelepanuväärne, et Euroopa Parlamendis 691 saadikust hääletas kõigest 304. Erapooletuks jäi 208 saadikuid.

Sputnik (sputniknews.com) on uudisteagentuur ja raadio multimeedia teabeesindustega kümnetes riikides. Sputnik koosseisu kuuluvad võrgulehed rohkem kui 30 keeles, analoog- ja digitaalraadio, mobiilirakendused ja esindatused sotsiaalvõrgustikes. Sputnik ööpäevaringsed uudistevood ilmuvad inglise, araabia, hispaania ja hiina keeles. 

Uudisteagentuur Sputnik alustas tööd globaalsel meediaturul 10. novembril 2014. Sputnik kajastab mitmepolaarset maailma, kus igal riigil on oma rahvuslikud huvid, kultuur, ajalugu ja traditsioonid.

Sputnik räägib sellest, millest teised vaikivad.

Agentuur on hõivanud unikaalse niši, edastades nii alternatiivset uudismaterjali kui ka raadiosaateid. Sputnik tervikuna on suunatud välisauditooriumile. Igas maailma suurimas pealinnas asuval agentuuri Sputnik toimetusel on oma koduleht ja nad edastavad raadiosaateid kohalikust raadiostuudiost.

Agentuuri ringhäälingu kogusaatemaht 30 maailma keeles ületas juba 2015. aastal 800 tundi ööpäevas ning saateid antakse eetrisse 130 maailma linnas 34 riigis.

Agentuuril on oma multimeedia pressikeskused, mis toodavad eksklusiivset materjali kodulehtedele ja annavad eetrisse raadiosaateid kohalikule kuulajaskonnale.

Ringhääling hakkab tööle vaid kaasaegsetes formaatides: FM sagedustel, digitaalformaatides DAB/DAB+ (Digital Radio Broadcasting), HD-Radio, samuti mobiiltelefonides ja Internetis.

Sputnik toodab oma multimeediamaterjali ja edastab seda abhaasi, araabia, armeenia, aserbaidžaani, dari, eesti (Sputnik Eesti: http://sputnik-news.ee/), gruusia, hiina, hindi, hispaania, inglise, jaapani, kasahhi, kirgiisi, krimmitatari, kurdi, läti, moldaavia, poola, portugali, prantsuse, puštu, saksa, serbia, soome, tadžiki, türgi, ukraina, usbeki ja vene keeles.

Kaubamärgi Sputnik all edastatakse ööpäevaringselt uudislinte inglise, hispaania, araabia ja hiina keeles. Uudiste pidevaks edastamiseks töötavad Washingtoni, Kairo, Pekingi ja Montevideo regionaaltoimetused 24/7 režiimil.

Fototeenistus Sputnik on fotokorrespondentide ülemaailmne võrgustik.

RUS: Международные федерации журналистов встали в борьбе с цензурой на сторону Sputnik

Загрузка...

Сюжеты