tallinn
Литва
Эстония
Латвия

Новости

Россияне
© biz-today.ru

Ülevenemaaline Avaliku Arvamuse Uuringu Keskus: 72% Venemaa elanikest on oma eluga rahul

24.–25. detsembril 2016 korraldas Ülevenemaaline Avaliku Arvamuse Uuringu Keskus küsitluse 130 asulas 46 oblastis, krais ja vabariigis ja 8 Venemaa föderaalringkonnas, milles osales 1600 inimest.

Eelmise aasta lõpus viis Ülevenemaaline Avaliku Arvamuse Uuringu Keskus läbi elanikkonna küsitluse selle kohta, kuidas nad hindavad olukorda riigis ja isiklikus elus, mida ootavad tulevikus. Uuring näitas, et 72% venemaalastest on oma eluga rahul, teatati BaltNews.ee’le nimetatud organisatsiooni pressiteenistusest.

Sotsiaalhinnangute indeks isikliku elu suhtes kasvas aasta maksimumini detsembris peale langemist novembris. Võrdlemiseks: 2015. aasta lõpus – 2016. aasta alguses hindasid venemaalased eluolukorda vähem optimistlikumalt. Detsembris andis positiivseid vastuseid 72%, negatiivseid – 26%. Noored (80%) ja kõrge – nende endi hinnangul – sissetulekuga inimesed (95%) on häälestatud positiivsemalt kui vastajad vanuses 60 aastat ja vanemad (67%) ning samuti halvas materiaalses olukorras olevad (30%).

Sotsiaalhinnangute indeks olukorra suhtes riigis samuti parandas märkimisväärselt oma positsioone aasta lõpus. 

Detsembri tulemus ületab oluliselt 2016. aasta jaanuari näitajat. Vastavalt viimase küsitluse tulemustele iseloomustab üle poole vastajatest (56%) olukorda pigem positiivselt, negatiivseid vastuseid andis 41% vastajatest.

Eredalt on esindatud ka sotsiaalootuste indeksi ehk riigi tuleviku dünaamika. 2014. ja 2015. aasta lõpus olid need näitaja väärtused madalamad võrreldes eelmise aastaga. Nende osakaal, kes arvab, et halvemad ajad ootavad neid ees, moodustab 42%, aga nende osakaal, kes arvavad, et need ajad on juba möödas – 25%. 24% vastajate tunnete järgi elatakse kõige keerulisemat aega just praegu.

RUS: ВЦИОМ: 72% жителей России довольны своей жизнью

Загрузка...