tallinn
Литва
Эстония
Латвия

Сюжеты

Venemaalased osalevad Võidupüha tähistamisel Baltimaade linnades

Pihkva oblasti delegatsioonid osalevad Võidupüha (9. mai) tähistamisel Baltimaade territooriumil.

Baltnews.ee korrespondent uuris välja, et Pihkva oblasti kuberner Andrei Turtšak langetas vastava otsuse 4. märtsil Suure Isamaasõja võidu 70. aastapäeva tähistamise ettevalmistamise ja läbiviimise korralduskomitee istungil.

Pihkva oblasti kuberneri esimene asetäitja Vera Jemeljanova rääkis, et saatkondadelt, konsulaatidelt ja Baltimaade veteranide organisatsioonidelt laekus mitu kutset Pihkva administratsioonile osalemiseks Võidupüha tähistamisel. Muuseas laekus kutse Tartust, kolmest Läti linnast (Riia, Rezekne, Daugavpils) ja kahest Leedu linnast.

Oblasti ametlike delegatsioonide koosseisu plaanitakse kaasata Vera Jemeljanova ettepanekul veteranid, regionaalsete võimuorganite ja rahvasaadikute korpuse esindajad. Andrei Turtšak andis korralduse valmistada ette konkreetsed ettepanekud delegatsioonide koosseisu kohta, märkides, et kõik külastustega seotud kulud võtab enda peale oblast.

Samuti soovitas kuberner kindlasti kaasata delegatsioonide koosseisu vabatahtlike liikumiste esindajad. „Sellest tuleb tõeline patriootlik süst. Te peate otsima seal samasuguseid patriootlikke noori, looma kontaktid nendega,“ ütles regiooni pea, pöördudes regionaalse vabatahtlike korpuse juhataja poole.

Загрузка...

Сюжеты