tallinn
Литва
Эстония
Латвия

Сюжеты

Toom kutsus Euroopa Parlamenti üles kehtestama ühiseid sotsiaalseid standarte

Poliitiku sõnul on laste vaesus ja majanduslik tõrjutus probleemiks kõikides uutes EL liikmesriikides ning Brüssel teeb samme selle lahendamiseks.

„Brüssel kipub seadma Eestit eeskujuks meie eelarve tasakaalu ja edukate reformide tõttu. Samas ligi 10% meie lastest elavad absoluutses ja veel 20% suhtelises vaesuses. Oma „eduloo“ eest maksab Eesti rahvas liiga kõrget hinda,“ ütles Euroopa Parlamendi liige Yana Toom Euroopa Parlamendi Tööhõive ja sotsiaalvaldkonna komisjoni korraldatud laste vaesuse probleemi arutelul eile, 1. aprillil.

Poliitiku sõnul on laste vaesus ja majanduslik tõrjutus probleemiks kõikides uutes EL liikmesriikides ning Brüssel teeb samme selle lahendamiseks. Muuhulgas loovad üle-euroopalikud kokkulepped raamistikku koostööks laste majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste kaitse valdkonnas.

„Samas näeme, et sellest ei piisa. Parlament peab suurendama survet Euroopa Komisjonile ja EL liikmesriikidele selleks, et võitlus laste vaesusega saaks reaalseks, mitte „paberil“ prioriteediks,“ sõnas Toom.

Toomi sõnul peab sellise koostöö esimeseks ja tähtsaimaks tulemuseks saama ühiste minimaalsete sotsiaalstandardite kehtestamine kõikide EL liikmete jaoks.

Kommenteerides oma esinemist, ta märkis: „Mulle võidakse ette heita, et see pole piisavalt liberaalne lähenemine (Toom kuulub Euroopa Parlamendi ALDE fraktsiooni – Liberaalide ja Demokraatide Allianssi), kuid liberalism ei ole lühinägelikkuse sünonüüm ning iga kainelt mõtlev inimene mõistab, et mitmete EL liikmesriikide marginaliseerumine ja sotsiaalne mahajäämus kahjustab liidu stabiilsust ja võib viia kurbade tagajärgedeni.“

Загрузка...

Сюжеты