tallinn
Литва
Эстония
Латвия

Сюжеты

Eestis riigi maanteedel algas konnade päästekampaania

„Konnad teel(t)“ on Eestimaa Looduse Fondi korraldatav kampaania, mille eesmärk on pöörata tähelepanu rände ajal maanteedel massiliselt hukkuvatele konnadele, tõsta inimeste teadlikkust looduses olulist rolli mängivatest kahepaiksetest ning teada saada konnade rändepaikadest terves Eestis.

„Konnad teel(t)“ on Eestimaa Looduse Fondi korraldatav kampaania, mille eesmärk on pöörata tähelepanu rände ajal maanteedel massiliselt hukkuvatele konnadele, tõsta inimeste teadlikkust looduses olulist rolli mängivatest kahepaiksetest ning teada saada konnade rändepaikadest terves Eestis.

Seoses konnade ja kärnkonnade massilise rändega veekogude juurde sigitamise eesmärgil kutsus ELF autojuhte üles olema teedel eriti tähelepanelikud pimedal ajal.

Baltnews.ee korrespondendi teatel saavad kõik soovijad alanud kampaania „Konnad teel(t)!“ käigus viia kahepaikseid ämbrites üle tee – selleks tuleb võtta ühendust ELFiga ja saada vastavad juhtnöörid ja varustus.

Antud aktsiooni, millesse kaasatakse vabatahtlikke, korraldab ELF juba neljandat aastat järjest. Sel aastal informeeritakse aktsioonist esmakordselt ka vene keeles. Kampaania eesmärk – aidata kahepaikseid ohutult sõiduteid ületada. Madalmaade teadlased on välja arvutanud, et mööda teed sõidavad 60 autot tunnis ning autorataste all hukkub 95% rändavatest konnadest.

„Kolme aasta jooksul, mil me oleme korraldanud aktsiooni „Konnad teel(t)“, oleme aru saanud, et Eestis on väga palju loodusest hoolivaid inimesi, kes on valmis ise konnatalguid korraldama. Kuna maanteedel on kevadrände ajal endiselt palju hukkunud kahepaikseid, sõltub praegu paljude konnade ja nende järglaste elu vabatahtlike tegevusest,“ ütleb talgute „Konnad teel(t)“ projektijuht Kristiina Kübarsepp. „Konnatalgute korraldamiseks pole palju vabatahtlikke ühte rändekohta tarvis. Juba mõned sõbrad saavad koos ühe õhtuga päästa kuni mitusada konna,“ lisab ta.

Konnade vabatahtlikele päästjatele väljastatakse erivarustus, mille hulgas on pealambid, ämbrid, helkurvestid ja meelespead konnaliikide äratundmiseks. Hetkel rände algust konkreetsel kohal ennustada on keeruline ning seetõttu tuleb vabatahtlikel valmis olla operatiivseteks tegevusteks. „Vabatahtlikel tuleb jälgida tähelepanelikult ilma. Eelmisel aastal ilm oli muutlik ning konnad rändasid mitu nädalat tavalise viie ööpäeva asemel,“ selgitab Elina Soomets.

Lisaks kahepaiksete üle tee aitamisele toimub sarnaselt eelmiste aastatega ka konnade loendamine liigiti. Kolmel eelmisel aastal päästeti ja loendati kokku ligi 44 000 kahepaikset.

Lisaks vabatahtlike koolitamisele, varustuse leidmisel abistamisele ning konnainfo koondamisele korraldab ELF sel aastal ka suure fotovõistluse. Osalema oodatakse igas vanuses piltnikke, kellel käimasoleval konnarändel meie krooksuvaid kaasmaalasi pildistada õnnestub. Võitja nimi avalikustatakse ülemaailmsel konnapäeval.

Aktiivsel konnarände perioodil tuleb ettevaatlik olla autojuhtidel, kes pimedal ajal rändega ristuvatel maanteedel liiguvad. Tee kõrval helkurvestide ja pealampidega vabatahtlikke märgates tuleb autojuhil olla väga tähelepanelik ning vajadusel vähendada kiirust. Sobiva ilma korral kestab aktiivne ränne 4–5 ööd.

„Konnad teel(t)“ on Eestimaa Looduse Fondi neljandat aastat korraldatav aktsioon, mille eesmärk on pöörata tähelepanu rände ajal maanteedel massiliselt hukkuvatele kahepaiksetele, tõsta inimeste teadlikkust looduses olulist rolli mängivatest kahepaiksetest ning teada saada konnade rändepaikadest terves Eestis. Saadud info aitab teadlastel ja rändeinfospetsialistidel tulevikus paremini planeerida maanteedele vajalikke loomatunneleid.

Projekti „Konnad teel(t)“ toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Lisainfo ELF ametlikul kodulehel: http://elfond.ee

Загрузка...