tallinn
Литва
Эстония
Латвия

Сюжеты

Uuring: viiendik ettevõtetest teeb ebavajalikke andmevarundusi

Organisatsiooni kasutatava varunduslahenduse tegeliku turvalisuse kontrollimisel tuleks tähelepanu pöörata paarile asjaolule.

Organisatsioonid varundavad andmeid, et tagada äri jätkuvus. USA-s tegutseva talletus- ja teabehaldusettevõte Iron Mountaini tehtud uuringust selgub aga, et 22 protsenti ettevõtetest varundab passiivseid andmeid. Alltoodud näpunäited aitavad organisatsoonidel tagada teabe talletamise, varundamise ja hävitamise.

„Andmete varundamine on organisatsiooni andmehaldussüsteemi lahutamatu osa, mistõttu tuleks regulaarselt hinnata kõiki riske ja värskendada oma andmekaitsestrateegiaid,” sõnab Baltimaxi tootejuht Deividas Švėgžda Druva lahendusi esitledes.

Švėgžda sõnul peaks organisatsioonid mõistma andmekao vältimise tähtsust teabe kaitsmisel. Seetõttu tuleks neil sellele probleemile pidevalt tähelepanu pöörata ning tagada, et andmete varundamine oleks rangelt jälgitav ja põhjalikult ohjatav protsess.

„Andmete varundamisel peaksid organisatsioonid valima oma vajaduse kohaselt õige lahenduse, pilveteenuse pakkuja ja sobivad turbelahendused,” räägib Švėgžda. Ta toob välja paar kriteeriumit, mis on ettevõtetele abiks andmevarunduslahenduste ja —teenuste valimisel.

Õige lahenduse valimine. Igal ajal ja igal pool juurdepääsetava sisu talletamiseks kasutatakse peamiselt enamikku failijagamislahendusi (näiteks Dropbox) ning tarbija jaoks on see suurepärane variant. Ettevõtete vajadused on aga teistsugused. Organisatsioonide jaoks on esmatähtis andmete turvalisus, terviklus ja kättesaadavus. Peale selle tuleb meeles pidada, et varundamine ei ole sama mis andmehaldus.

Õige pilve valimine. Juurutusvalikute tegemisel on oluline paindlikkus – selleks on meil tänapäeval mitu võimalust. Nii privaatne, avalik kui ka hübriidpilv pakuvad andmete varundamiseks erinevaid võimalusi ning oma failide jaoks õige lahenduse valimine võib mõjutada lõpptulemust.

Turbevõimaluste uurimine. Organisatsiooni kasutatava varunduslahenduse tegeliku turvalisuse kontrollimisel tuleks tähelepanu pöörata paarile asjaolule. Ühekordne sisselogimine, kahe teguriga autentimine ja ranged paroolieeskirjad on vaid paar näidet, mida tuleks kindlasti esmajoones arvesse võtta. Peale selle tuleks organisatsioonidel rakendada ka muid andmeturbemeetmeid.

Ärge unustage lõpp-punkte. Ehkki üha enam andmeid asub süsteemi servas, jäetakse lõpp-punktide varundamine sageli tähelepanuta. Nende kaitsmise meelespidamine vähendab andmekao ohtu, tõstab töötajate tulemuslikkust, kuna nad pääsevad varundatud andmetele ise juurde, ja võimaldab ettevõtteülest otsingut tänu komplekssemale andmekogumile.

Paljud andmed varundatakse asjatult

Iron Mountaini hiljutine kliendiküsitlus näitas, et 22 protsenti ettevõtetest varundab passiivseid andmeid ilmaasjata ega pea kinni ka varundusintervallist. Olemas on tarkvara, mis aitab IT-töötajatel otsustada, mida tuleks ettevõtte jaoks ja/või regulatiiv- või seaduslikul otstarbel säilitada ning mille saaks süsteemist ohutult igaveseks eemaldada.

Teave Baltimaxi kohta

Baltimax on kaasaegne IT-lahenduste levitaja, kes pakub nii äriklientidele kui ka kodukasutajatele kiireid ja töökindlaid tooteid. Baltimax annab tootjatele võimaluse oma toodete esitlemiseks ning levitajatele võimaluse liituda kiireimini kasvava tarkvaravõrgustikuga. Baltimaxi siht on saada IT-innovatsiooni ülemaailmseks keskuseks.

Загрузка...

Сюжеты