tallinn
Литва
Эстония
Латвия

Сюжеты

Yana Toomi kommentaar seoses Eston Kohveri juhtumiga

Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi vastus täna tulnud ajakirjanike küsimustele ja palvetele kommenteerida eurosaadiku otsust jääda Eston Kohveri puudutava resolutsiooni suhtes erapooletuks.

Y.Toom:

— Erinevalt minu Eesti kolleegidest, jäin mina tänasel hääletusel erapooletuks Venemaa resolutsiooni suhtes seoses Eston Kohveri, Oleg Sentsovi ning Alexander Koltsenkoga. Ja seda alljärgnevatel põhjustel.

Tegemist on minu jaoks nö kobarresolutsiooniga — iga resolutsioonis käsitlev juhtum väärib eraldi käsitlemist ja ühe dokumendi raames erinevate juhtumite lahkamine ei ole minu hinnangul õigustatud. Ma ei ole nõus sellega, et näiteks väga selge Oleg Sentsovi juhtum (kellele määratud karistus on selgelt ebaproportsionaalne tema tegudele) on võrreldav Eston Kohveri omaga.

Kohveri asjus jääb minu jaoks vastuseta mitu küsimust:  1. Miks keeldus tema Eesti riigi poolt palgatud advokaadi teenustest? 2. Miks ei ole veenvalt vaidlustatud Feigeni väidet, et Kohver on sõlminud kokkuleppe FSB-ga? Ja peamine — miks ta ei vaidlustanud kohtuotsust? On ju selge, et selline võimalus oleks talle Eesti riigi poolt tagatud.

Samas ei saa ma olla nõus selle retoorikaga, et Eston Kohveri röövimine piiril on võrreldav nn tavakodaniku röövimisega. Ta pole seeneline, kes eksis metsas, ta on NATO riigi luureohvitser ja tema vabastamine peaks saama teoks teiste kanalite kaudu.

Julgen väita, et minu kahtlusi jagab ka suur osa kolleege Euroopa Parlamendis — resolutsiooni poolt hääletas 378, vastu — 138 ning erapooletuks jäi 111 saadikut. Tõsi küll, sanktsioonide vastu reeglina hääletab 100 —120 inimest, kuid nii suur erapooletute arv on Vene resolutsiooni puhul enneolematu.

Загрузка...