tallinn
Литва
Эстония
Латвия

Сюжеты

Impressum: Külaline Budapestist – Pal Tamás

Budapesti ülikooli sotsiaalpoliitika keskuse direktor professor Pál Tamás on üks autoriteetsemaid spetsialiste Ida-Euroopa postkommunistlike riikide sotsiaalse transformatsiooni vallas.

Viimased kümmekond aastat on ta erilist tähelepanu pööranud nende riikide Euroopa Liitu sisenemise protsessile. Avaliku kohtumise teema on „Baltimaade kaardid suures Euroopa pasjansis“.

Pál Tamás sündis 1948. aastal, lõpetas Kiievi polütehnilise instituudi (1971), on Ungari inseneriteaduste akadeemia liige, oli Ungari teaduste akadeemia sotsioloogiainstituudi direktor. Tal on sidemed paljude välismaiste teadus- ja õppekeskustega. Külalisõppejõuna on õpetanud Briti sotsiaal- ja humanitaarteaduste akadeemias (London), Massachusettsi tehnoloogiainstituudis (Cambridge, USA), Concordia ülikoolis (Monteral, Kanada), Berliinis ja Vilniuses. Ta on Moskva riikliku ülikooli ajakirjandusteaduskonna meedia teooria ja ökonoomika kateedri professor, Vene teaduste akadeemia sotsioloogiainstituudi audoktor.

Terava analüütilise mõistuse ja laia silmaringiga professor Pál Tamás oskab väga täpselt ja lakooniliselt iseloomustada tänapäeva maailma suundumusi. Näiteks hindab ta üsna kõrgelt Eesti arengu üldtulemust viimasel kahel aastakümnel.

„Eesti on minu hinnangul tuleviku prototüüp,“ ütleb professor veendunult. „Väike riik, rahvuslik upsakus rahvusvahelisteks ambitsioonideks puudub. Sihiks on võetud siseriiklik areng. Väike riik on vabanenud vananenud majandusvisioonidest ja asetanud rõhu tänapäevastele tehnoloogiatele.“

Ent pärast seda lisab ta, et Eesti nagu teistegi Balti riikide veelgi efektiivsemat arengut segab see, et nad käituvad nagu „käratsevad mudilased, kellele on lasteaias liiga tehtud ja kes kiusavad oma vanemaid ja endist kasvatajat“. Professor Pál Tamási arvates on Baltimaade poliitilise eliidi ideolooga on rajatud sellele, et nad on surmaohus ja neid on vaja päästa. „Tegelikult ei taha keegi neid reeta, teisest küljest, Euroopa ei arva, et peaks hommikust õhtuni tegelema Baltimaade päästmisega,“ räägib ta.

Rääkides postkommunistlike riikide üldisest üleminekust kapitalistlikule majandusele, märgib Pál Tamás, et Balti riigid on valinud kõige jäigema kapitalismi variandi, puhta, ilma igasuguste sotsiaalsete lisanditeta turumajanduse. Ja see tekitab omad arengu iseärasused, omad probleemid. Balti riikide peamiseks probleemiks peab ta elanikkonna massilist väljarännet. Emigreerumine annab Balti riikidele võimsa hoobi, sest lahkuvad ju noored, energilised ja tihtilugu haritumad inimesed. Kui sellele veel lisada, et varsti saavad nende konkurentideks Euroopa turul sajad tuhanded pagulased Lähis-Idast ja Põhja-Aafrikast, siis on kujunemas üsna ebameeldiv olukord.

Seega on oodata, et avalik kohtumine professor Pál Tamásiga klubis Impressum on terav, huvitav ja aktuaalne. Kuidas Balti riigid mõjutavad Euroopa Liidu üldolukorda? Miks nad ei suutnud saada sillaks lääne ja Venemaa vahel? Mille poolest erineb Eesti arengutee Läti ja Leedu omast? Nende ja teiste päevakajaliste küsimuste üle kavatseb klubi Impressum külaline arutleda koos Tallinna publikuga. Professor räägib vene keeles, mida ta hästi valdab. Oodatud on ajakirjanikud, sotsioloogid, politoloogid, majandustegelased, kõrgkoolide õppejõud ja üliõpilased, samuti kõik need, keda huvitavad ühiskonnas toimuvad protsessid.

Kohtumine toimub 20. oktoobril kell 18 Tallinnas hotelli Euroopa konverentsisaalis (Paadi t 5, reisisadama piirkonnas, Norde Centrumi kõrval). Üritus on tasuta. Osaleda soovijad peavad end registreerima klubi Impressum veebilehel http: http://www.impressum-club.eu/index.php?page=reg-rus. Osavõtuavaldusi võetakse vastu ka e-posti aadressil info@impressum-club.eu.

Osalejad võivad eelnevalt esitada küsimusi „Impressum“ klubi kodulehel: http://www.impressum-club.eu/index.php?page=esitage-kysimus

Загрузка...