tallinn
Литва
Эстония
Латвия

Сюжеты

Русская школа Эстонии
© BaltNews.ee

MTÜ Vene Kool Eestis esitas kaebused kohtusse

2. novembril 2015. aastal esitati Tallinna Halduskohtusse MTÜ Vene Kool Eestis toetusel kaks kaebust, milles vaidlustatakse Eesti Vabariigi Valitsuse otsus vene keeles õpetamisest loobumise kohta kahele venekeelsele Tallinna gümnaasiumile.

Vaidlustatakse otsused vene keeles õpetamisest loobumise kohta gümnaasiumi tasandil Tallinna Tõnismäe Reaalgümnaasiumis (TTRK) ja Haabersti Vene Gümnaasiumis (TVG), teatas Baltnews.ee’le MTÜ Vene Kool Eestis juhatuse esimees Mstislav Rusakov.

Kaebuse esitajate rollis on TTRK Hoolekogu esinaine Marina Saaremägi, kes oli ka kooli hoolekogu vene õppekeele kohta taotluse esitamise algatajaks, ning MTÜ Vene Kool Eestis juhatuse liige Julia Mazalova, kelle laps õpib Haabersti Vene Gümnaasiumis.

„Minu kaks last õpivad Tõnismäe Reaalkooli algklassides, kolmas tuleb ka siia õppima, ning ma soovin, et nad õpiksid vene keeles ka gümnaasiumi tasandil,“ ütles Marina Saaremägi.

„Eesti keelt tuleb õppida eesti keele, mitte bioloogia ja geograafia tunnis. Ma lõpetasin kooli vene keeles, aga valdan eesti keelt vabalt,“ teatas Julia Mazalova.

MTÜ Vene Kool Eestis juhatuse esimees Mstislav Rusakov ütles, et valitsuse otsus on vastuolus nii Eesti Põhiseaduse sätete kui ka rahvusvaheliste aktide reaga. See rikub Eesti Põhiseadusega sätestatud võrdse kohtlemise printsiipi, kohaliku omavalitsuse ja riigi vaheliste volituste jagamise põhimõtet, rahvusvähemuste õigust emakeelsele õppele. „Valitsuse tegevuste õigusvastasust kinnitavad ka rahvusvaheliste struktuuride mitmed soovitused, mida paraku Eesti poolt ignoreeritakse,“ lisas õigustekaitsja.

„Koolis õppekeele valiku küsimuse politiseerimise puudumisel oleks meil head võimalused see kohtuasi Eesti kohtutes võita. Aga sellele mitte väga lootes, panustame me Euroopa Inimõiguste Kohtule, mille praktika rahvusvähemuste keeltes õpetamise küsimustes annab alust optimismiks,“ tegi Rusakov kokkuvõtte.

Загрузка...

Сюжеты