tallinn
Литва
Эстония
Латвия

Сюжеты

Keskerakond: Eesti vajab pagulaspoliitika osas referendumit

Reedel kogunenud Keskerakona juhatuse koosolekul arutati muude teemade hulgas ka Eesti pagulaspoliitika küsimust. Juhatus otsustas, et pagulaspoliitika küsimuses on vajalik korraldada referendum. Referendumi küsimuse täpsema väljatöötamisega asub tegelema riigikogu Keskerakonna fraktsiooni töörühm Oudekki Loone juhtimisel.

"Pagulaspoliitika on selgelt Eesti inimeste jaoks saanud prioriteetseks küsimuseks, kus inimesed tahavad oma arvamust avaldada," ütles Keskerakonna aseesimees Yana Toom.

"Oleme hetkel olukorras, kus valitsus ei suuda või ei taha rahvale pagulaspoliitikaga seonduvaid otsuseid selgitada ning üha enam on tekkimas hirmu, arusaamatusi ning segadust. Arvestades riigi siseseid sotsiaalseid probleeme — tööpuudust ja vaesust — on täiesti mõistetav, miks inimesed pagulasküsimusse sedavõrd emotsionaalselt suhtuvad," sõnas ta.

"Juhatus andis riigikogu Keskerakonna fraktsioonis tegutseva töörühmale ülesandeks analüüsida Eesti pagulaspoliitikat ning töötada välja ettepanek rahvahääletuse korraldamiseks selles küsimuses. Ootame, et töörühm jõuaks kuu aja jooksul tulemusteni ning pakuks välja rahvahääletuse teema — on see siis kvootide suurus või arutelu kvootide üle laiemalt," lisas Yana Toom.

Загрузка...

Сюжеты