tallinn
Литва
Эстония
Латвия

Сюжеты

Новостное агентство «Sputnik — Эстония»
© BaltNews.ee.

Rõivas andis riigikogus ülevaate psühholoogilisest kaitsest

Peaminister EV ütles riigikogus psühholoogilist kaitset puudutavale arupärimisele vastates, et propaganda kõige tõhusam vastumürk on vaba meedia.

Peaminister Taavi Rõivas andis esmaspäeval riigikogus arupärimisele vastates ülevaate valitsuse psühholoogilise kaitse strateegiast. Rõivase sõnul on Eesti vastus Venemaalt lähtuvatele propagandarünnakutele sarnane NATO ja Euroopa Liidu strateegilise kommunikatsiooni strateegiatega, teatas BNS.

„See tähendab eelkõige, et me ei loobu enda avatuse ja sõnavabaduse väärtustest," rõhutas Rõivas vastates Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) liikmete arupärimisele.

Ta tutvustas strateegia nelja suunda, millest esimene teadlikkus olukorrast. „Me monitoorime vaenulikku propagandat ja paljastame selle mehhanismi ühiskonnale. Sinna alla kuulub ka kriitilise mõtlemise arendamine koolihariduses," selgitas Rõivas.

Teise suunana tõi peaminister välja alternatiivide loomise ehk mitmekesise meediaruumi. „Eestis peab olema alternatiivset infot propaganda pakutule. Me peame vältima, et meie inimesed oleksid ainult ühe infoallika mõjuväljas, selle näiteks on ETV+ käivitamine ja jätkuv arendamine," ütles Rõivas.

Kolmandaks komponendiks on proaktiivsus. „Me peame alati esitama oma seisukoha proaktiivselt ja kui vaja, siis seda ka kordama. Eelkõige tähendab see nii tehnilist kui ka inimressursipõhist valmisolekut vastata kõrgendatud infonõudlusele kriiside olukorras," märkis Rõivas.

Neljandaks suunaks on regulatsioonide ajaga kaasaskäimine. „Eesti peab jätkuvalt tegelema oma seaduste ajakohastamisega väga kiiresti muutuvas meediatehnoloogia maailmas," ütles Rõivas strateegia sisu tutvustamisel.

Küsimusele, kuidas kavatseb valitsus reageerida Vene propagandakanali Sputnik potentsiaalsele vaenutegevusele, vastas Rõivas, et propaganda kõige tõhusam vastumürk on vaba meedia. „Eesti valitsusasutused ei käsitle Sputnikut ajakirjandusliku organisatsioonina ega vaba ajakirjanduse väljendusena. Eesti ametiasutused ei käsitle Sputniku päringuid ajakirjanduslike teemapüstitustena. Aga valitsuse reageering tuleneb üldistest Eesti avatuse ja sõnavabaduse väärtustest," selgitas Rõivas.

„Me ei keela nende tegevust seni, kui nad ei riku Eesti seadusi, aga me jälgime nende tegevust ja kui sellest peaks ilmnema vastuolu Eestis kehtivate seadustega või ka sõnavabaduse kuritarvitamist, on oodata pädevate ametkondade reageerimist," ütles peaminister. Tema hinnangul on Eesti elanikkond enamikus osutunud üllatavalt resistentseks vaenulikule propagandale.

Peaminister vastas esmaspäeval riigikogu liikmete Martin Helme, Jaak Madisoni, Henn Põlluaasa, Mart Helme, Uno Kaskpeiti, Raivo Põldaru ja Arno Silla 23. veebruaril esitatud arupärimisele Eesti psühholoogilise kaitse kohta. Arupärijad soovisid teada, milline on valitsuse psühholoogilise kaitse strateegia Venemaalt lähtuvate propagandarünnakute vastu.

Uudisteagentuur Sputnik alustas tööd globaalsel meediaturul 10. novembril 2014. Sputnik kajastab mitmepolaarset maailma, kus igal riigil on oma rahvuslikud huvid, kultuur, ajalugu ja traditsioonid.

Sputnik räägib sellest, millest teised vaikivad.

Agentuur on hõivanud unikaalse niši, edastades nii alternatiivset uudismaterjali kui ka raadiosaateid. Sputnik tervikuna on suunatud välisauditooriumile. Igas maailma suurimas pealinnas asuval agentuuri Sputnik toimetusel on oma koduleht ja nad edastavad raadiosaateid kohalikust raadiostuudiost.

Agentuuri ringhäälingu kogusaatemaht 30 maailma keeles ületas juba 2015. aastal 800 tundi ööpäevas ning saateid antakse eetrisse 130 maailma linnas 34 riigis.

Agentuuril on oma multimeedia pressikeskused, mis toodavad eksklusiivset materjali kodulehtedele ja annavad eetrisse raadiosaateid kohalikule kuulajaskonnale.

Ringhääling hakkab tööle vaid kaasaegsetes formaatides: FM sagedustel, digitaalformaatides DAB/DAB+ (Digital Radio Broadcasting), HD-Radio, samuti mobiiltelefonides ja Internetis.

Sputnik toodab oma multimeediamaterjali ja edastab seda abhaasi, araabia, armeenia, aserbaidžaani, dari, eesti, gruusia, hiina, hindi, hispaania, inglise, jaapani, kasahhi, kirgiisi, krimmitatari, kurdi, läti, moldaavia, poola, portugali, prantsuse, puštu, saksa, serbia, soome, tadžiki, türgi, ukraina, usbeki ja vene keeles.

Kaubamärgi Sputnik all edastatakse ööpäevaringselt uudislinte inglise, hispaania, araabia ja hiina keeles. Uudiste pidevaks edastamiseks töötavad Washingtoni, Kairo, Pekingi ja Montevideo regionaaltoimetused 24/7 režiimil.

Fototeenistus Sputnik on fotokorrespondentide ülemaailmne võrgustik.

RUSРоссийский Sputnik может вещать в Эстонии, но не нарушая законы — Рыйвас

Загрузка...

Сюжеты