tallinn
Литва
Эстония
Латвия

Сюжеты

Kiiev «kuulutas sõja» Venemaa muuseumidele

Kiiev nõuab maailma avalikkuselt lõpetada kultuurialane koostöö Venemaa asutustega, juhul kui sellistele asutustele antakse üle Krimmi poolsaarelt väljaviidud museaalid.

Ukraina Kultuuriministeerium esines avaldusega, milles kutsus üles peatama koostöö Venemaa muuseumide ja muude kultuuriasutustega. Kiiev peab vastuvõtmatuks kultuurialast koostööd Venemaaga, kuni Moskva ei lõpeta „kultuuriväärtusega vallasvara“ väljavedamist Krimmist.

Iseäranis nõuab Ukraina maailma avalikkuselt boikotti Riikliku Tretjakovi galeriiga koostöö osas. Sellise vastuse kutsus esile Aivazovski maalide näitus Moskvas, kus pidid olema ka eksponaadid Feodosiast. Sellest kirjutab Austria ajaleht Der Standard.

Tähtteoste ajutine väljavedu Feodosiast Moskvasse põhjustas Kiievi vihase reaktsiooni, sest tollased võimud käsitlevad jätkuvalt Krimmi kultuurikogusid Ukraina museaalide kogu osana, rõhutab Der Standard. Seoses sellega arvab Kiiev, et olnuks vaja saada Ukraina võimude luba nende maalide vedamiseks Venemaale.

„Ukraina kutsub maailma avalikkust üles lõpetama koostöö Venemaa kultuuriasutustega, kellele antakse üle Krimmist illegaalselt väljaviidud kunstiobjekte,“ kommenteeriti olukorda Ukraina Kultuuriministeeriumi poolt.

Venemaa Kultuuriministeerium ei soovinud kommenteerida Kiievi reaktsiooni Aivazovski näitusele, aga seal märgiti, et vastavalt Venemaa seisukohale on Krimmi kultuurikogud nüüd Venemaa muuseumipärandi osa.

Загрузка...

Сюжеты