Eesti pealinn on kujutatud äsja väljalastud Venemaa viierublasel mündil

Venemaa Föderatsiooni Keskpanga poolt väljalastud „Tallinna mündi“ tiraažiks on 2 miljonit. Münt on vermitud sarja „Nõukogude vägede poolt Saksa fašistlike anastajate käest vabastatud riikide pealinnad“ raames.

Eesti pealinn Tallinn on nüüdsest jäädvustatud Venemaa viierublase nominaalväärtusega mündil. BaltNews.ee korrespondent teatab, et mündi tagakülje keskel asub Tallinna vabastajate monumendi (nn „Pronkssõduri“) kuju ning kirjad: kujutise ülaosas mööda ringjoont kiri „TALLINN“ (vene k ТАЛЛИН) ja kaks tärni vasakul ning paremal ja alaosas horisontaalselt kiri „22. SEPTEMBER 1944“ (Tallinna vabastamise päev).

Mündi esikülje keskel asub mündi nominaaltähis kahes reas „5 RUBLA“, allpool kiri „VENEMAA PANK“, mille all vermimise aasta „2016“, ning vasakul ja paremal küljel on stiliseeritud taime oks ning kujutise paremal küljel on rahapaja kaubamärk.

Münt lasti VF territooriumil käibele 1. augustil 2016. a.

Venemaa Keskpanga pressiteenistus täpsustas, et „Tallinna münt“ on vermitud sarja „Nõukogude vägede poolt Saksa fašistlike anastajate käest vabastatud riikide pealinnad“ raames, mille tiraažiks on iga mündi puhul 2 miljonit. Kokku on sarja müntidel jäädvustatud 14 Euroopa pealinna

RUS: Столица Эстонии отныне представлена на российской пятирублевой монете