tallinn
Литва
Эстония
Латвия

Сюжеты

Klubis Impressum esineb vene kirjanduse ja kultuuri uurija Aleksandr Užankov

Vene kirjanduse ja kultuuri tuntud uurija, filoloogiateaduste doktor, professor Aleksandr Užankov on klubi Impressum veebruarikuu külaline.

Klubi Impressum külaline on igakülgselt haritud inimene ning tänapäeva Venemaa teadus- ja kultuuriringkondade autoriteet. Aleksandr Užankov, filoloogiateaduste doktor, nii A. Nevski nimelise  ülevenemaalise õigeusu kirjanduspreemia kui ülevenemaalise ajaloo- ja kirjanduspreemia Aleksander Nevski laureaat, jagab lahkelt oma teadmisi vene kirjanduse ja kultuuri ajaloost arvukates teaduskeskustes ja kõrgkoolides.

Ta on D.Lihhatšovi nimelise Venemaa kultuuri- ja looduspärandi teadusliku uurimisinstituudi direktori asetäitja, keskaja vene kultuuri fundamentaaluuringute keskuse juhataja, rahvusliku tuumauuringute ülikooli MIFI (Moskva inseneri- ja füüsikainstituut) ja Sretenski vaimuliku seminari professor, vene kirjanduse  akadeemia tegevliige (akadeemik), Venemaa TA kultuuri- ja looduspärandi uurimise ja kaitse teadusühingu büroo liige, Vana-Vene riigi uurijate ühingu liige, Venemaa kultuuriministeeriumi juures asuva teadusühingu liige, Venemaa kirjanike liidu liige, Vene Föderatsiooni kõrgema professionaalse hariduse autöötaja.

Professor Užankovi Tallinna kohtumise teema on „Keel, kirjandus ja kultuur kui vene tsivilisatsiooni alus“.

Milles on vene tsivilisatsiooni mõistatus? Mis on tuhandeaastase vene idee vaimne alus? Mida peab kirjandus õpetama? Kas ammu möödunud aja sündmused võivad tänapäeval saada leppimise sümboliks? Miks võib Venemaast aru saada ning miks pole teda võimalik mõista? Ja miks kuulub vene klassikaline kirjandus maailmakirjanduse kullafondi? Need on vaid mõned küsimused, mille tõstatab oma esinemistel, loengutel ja publikatsioonides professor Užankov. Ja muidugi ei jää  need tähelepanuta ka Tallinna kohtumisel.

Vene inimese maailmavaadet on kujundanud neli faktorit, arvab klubi Impressum külaline. Need on õigeusk, isamaa ajalugu, vene kirjandus ja vene keel. Just keel on rahvusliku identiteedi alus – mis keeles sa mõtled, sellesse kultuuri sa ka kuulud. Ja pole tähtsust, milline veri sinu soontes voolab.

Aleksandr Užankov sündis 1955. aastal Ukrainas Štšorsi linnas. Ta lõpetas Lvovi I. Franko nimelise riikliku ülikooli filoloogiateaduskonna vene osakonna. Töötas ajalehe Komsomolskaja Pravda, ajakirja Oktjabr toimetuses ja kirjastuses Sovetski Pisatel. Aastast 1989 on ta M. Gorki nimelises maailmakirjanduse instituudis teadustööl, aastast 1992 õppejõud. Ta on Vana-Vene riigi uurijate ühingu loomise algataja ja tegevdirektor.

Klubis Impressum tuleb professor Užankoviga juttu sellest, millisena nägid ja tajusid vanavene bibliofiilid vene ideed, kunstiteoste varjatud mõttest, kirjanduse kui kultuuri ja kõlbelise traditsiooni kandja missioonist. Ja muidugi sellest, kuidas kasvatada noort vene põlvkonda väljaspool Venemaa piire. Kirjandusteadlasel Užankovil on väga huvitavad ja vahel mittestandardsed vaated vene kirjasõna krestomaatilistele teostele. Ta arvab näiteks, et romaan „Jevgeni Onegin“ ei räägi armastusest. Et „Kapteni tütre“ peateema on halastus. Et Dostojevskit tuleb lugeda ainult pärast Gogolit. Et „Revident“ on  Viimsepäeva nägemus, aga „Meie aja kangelane“ pajatab kümnest käsust. Vene kirjanduse kõige paeluvam teos on tema arust Bulgakovi romaan „Meister ja Margarita“.

Ja meie äärmiselt kiirel ajal, kui lastele on nutiseadmed hakanud asendama raamatuid, arvab Užankov, et vene kirjanduse igat teost tuleb lugeda vähemalt kaks korda. Esimene kord süžeega tutvumiseks. Teist korda detailidega tutvumiseks. „Paljusid teoseid loen ma kui mitte igal aastal, siis kahe aasta tagant kindlasti, et mälu värskendada. Et rõhutada mõningaid huvitavaid momente, valmistun alati hoolega loenguks. Kõige huvitavam on aga see, et iga kord avastan midagi uut ka enda jaoks. Selles ongi vene kirjasõna suurus ja jõud!“ räägib professor.

Klubi Impressum külaline on maailmakuulus teadlane, kes on nõutud nii Venemaal, Euroopas, USA-s kui Jaapanis. Ta pähe mahuvad ära kõik maailma raamatukogud. Info kontsentratsioonist hakkab ta loengutel pea suitsema. Ta kontseptuaalsed tööd on avaldatud kahesajas teoses, kahekümnes raamatus, monograafiates ja õppematerjalides.

Kohtumine Aleksandr Užankoviga toimub 21. veebruaril 2017 hotelli Euroopa (Paadi 5, Tallinna reisisadama piirkond, NORDE CENTRUMi kõrval) konverentsisaalis. Algus on kell 18.00. Oodatud on ajakirjanikud, kirjanikud, kirjastajad, õpetajad, gümnasistid, kõrgkoolide õppejõud, üliõpilased, ühiskondlike organisatsioonide esindajad ning need, keda huvitab vene ajalugu ja kirjandus.

Sissepääs on vaba, kuid enne tuleb kindlasti registreeruda klubi Impressum leheküljel http://www.impressum-club.eu. Osavõtuavaldusi võetakse vastu ka elektronposti teel aadressil info@impressum-club.eu

Küsimusi saab külalisele esitada klubi Impressum leheküljel. Esitage oma küsimus: http://www.impressum-club.eu/index.php?page=esitage-kysimus

RUS: «Импрессум» приглашает таллинцев на встречу с историком русской литературы и культуры Александром Ужанковым

Загрузка...