tallinn
Литва
Эстония
Латвия

Сюжеты

Национальный фронт Франции
© Галина Азуле/РИА Новости

Prantslased, sakslased ja britid seostavad paremparteide edu võimude tegevusetusega

Küsitluse viis läbi avaliku arvamuse uuringute läbiviimisele spetsialiseerunud TNS Global ajavahemikul 16. kuni 22. veebruarini 2017. aastal. Selles osales 3055 respondenti Saksamaalt, Ühendkuningriigist ja Prantsusmaalt.

Rokkem kui kolmandik sakslastest (43%) leiavad, et üheks parempoolsete parteide populaarsuse kasvu põhjuseks Euroopas on valijatele antud tühjad lubadused. Samal arvamusel on 33% brittidest ja 45% prantslastest, nagu näitasid Sputnik.Arvamused tellitud ja uuringufirma TNS Global agentuuri ja raadio Sputnik tellimusel läbi viidud küsitluse tulemused.

Respondentidelt küsiti, mis on nende arvates selliste parteide, nagu "Alternatiiv Saksamaale" (AfD) Saksamaal, "Rahvusrinne" Prantsusmaal või "Sõltumatu Ühendkuningriik" (UKIP) Ühendkuningriigis, reitingute kasvu põhjused.

Nende parteide populaarsuse faktoriteks pidasid prantslased, sakslased ja britid suurt migrantide hulka ja ebaõnnestunud majanduspoliitikat. Prantslaste arvamused jagunesid enam-vähem võrdselt: 45% nendest leiab, et rahvuslaste populaarsus on tingitud täitmata lubadustest ja samapalju nimetas põhjusena suurt migrantide hulka. Saksamaa elanikud kaldusid seletama parempoolsete edu pigem kõrge migratsioonitaseme (52%) kui ebaõnnestunud majanduspoliitikaga (17%). Peaaegu pool brittidest (49%) pidas nende parteide populaarsuse põhjuseks suurt hulka migrante.

Suurenevale migratsioonitulvale juhtis sagedamini tähelepanu respondentide vanem põlvkond, peamiselt 55 kuni 64 aasta vanused inimesed. Nooremad kalduvad parempoolsete tõusu seletama ühiskonna ootustega sotsiaalsete reformide läbiviimiseks.

Küsitluse viis läbi avaliku arvamuse uuringute läbiviimisele spetsialiseerunud TNS Global ajavahemikul 16. kuni 22. veebruarini 2017. aastal. Selles osales 3055 respondenti Saksamaalt, Ühendkuningriigist ja Prantsusmaalt.

Õiend projekti Sputnik.Arvamused kohta

Rahvusvaheline avaliku arvamuse uuringu projekt käivitus 2015. aasta jaanuaris. Partneritena kaasati tuntud uuringufirmad Populus ja Prantsusmaa vanima avaliku arvamuse uuringutega tegelev firma Ifop. Sputnik.Arvamused projekti raames korraldatakse regulaarselt avaliku arvamuse küsitlusi Euroopa riikides ja USA-s kõige aktuaalsemates sotsiaalsetes ja poliitilistes küsimustes.   

Sputnik (sputniknews.com) on uudisteagentuur ja raadio multimeedia teabeesindustega kümnetes riikides. Sputnik koosseisu kuuluvad võrgulehed rohkem kui 30 keeles, analoog- ja digitaalraadio, mobiilirakendused ja esindatused sotsiaalvõrgustikes. Sputnik ööpäevaringsed uudistevood ilmuvad inglise, araabia, hispaania ja hiina keeles. 

Uudisteagentuur Sputnik alustas tööd globaalsel meediaturul 10. novembril 2014. Sputnik kajastab mitmepolaarset maailma, kus igal riigil on oma rahvuslikud huvid, kultuur, ajalugu ja traditsioonid.

Sputnik räägib sellest, millest teised vaikivad.

Agentuur on hõivanud unikaalse niši, edastades nii alternatiivset uudismaterjali kui ka raadiosaateid. Sputnik tervikuna on suunatud välisauditooriumile. Igas maailma suurimas pealinnas asuval agentuuri Sputnik toimetusel on oma koduleht ja nad edastavad raadiosaateid kohalikust raadiostuudiost.

Agentuuri ringhäälingu kogusaatemaht 30 maailma keeles ületas juba 2015. aastal 800 tundi ööpäevas ning saateid antakse eetrisse 130 maailma linnas 34 riigis.

Agentuuril on oma multimeedia pressikeskused, mis toodavad eksklusiivset materjali kodulehtedele ja annavad eetrisse raadiosaateid kohalikule kuulajaskonnale.

Ringhääling hakkab tööle vaid kaasaegsetes formaatides: FM sagedustel, digitaalformaatides DAB/DAB+ (Digital Radio Broadcasting), HD-Radio, samuti mobiiltelefonides ja Internetis.

Sputnik toodab oma multimeediamaterjali ja edastab seda abhaasi, araabia, armeenia, aserbaidžaani, dari, eesti (Sputnik Eesti: http://sputnik-news.ee/), gruusia, hiina, hindi, hispaania, inglise, jaapani, kasahhi, kirgiisi, krimmitatari, kurdi, läti, moldaavia, poola, portugali, prantsuse, puštu, saksa, serbia, soome, tadžiki, türgi, ukraina, usbeki ja vene keeles.

Kaubamärgi Sputnik all edastatakse ööpäevaringselt uudislinte inglise, hispaania, araabia ja hiina keeles. Uudiste pidevaks edastamiseks töötavad Washingtoni, Kairo, Pekingi ja Montevideo regionaaltoimetused 24/7 režiimil.

Fototeenistus Sputnik on fotokorrespondentide ülemaailmne võrgustik.

RUS: Опрос: европейцы связывают успех правых партий с бездействием властей

Загрузка...

Сюжеты