Klubis Impressum esineb politoloog Andranik Migranjan: «Suure poliitika maailm praegu - New Yorgist ja Moskvast nähtuna»

Андраник Мигранян

Klubi Impressum aprillikülaline on tuntud politoloog ja ühiskonnategelane, Moskva riikliku rahvusvaheliste suhete instituudi politoloogiakateedri professor Andranik Migranjan. Ta viib Tallinnas läbi avaliku kohtumise teemal „Suure poliitika maailm praegu - New Yorgist ja Moskvast nähtuna“.

Teema ei ole juhuslikult valitud. Andranik Migranjan on sajandi viimasel veerandil olnud paljude nii Venemaa kui USA poliitiliste sündmuste tunnistaja. Kui algas perestroika, oli ta Venemaa teaduste akadeemia rahvusvaheliste majandus- ja poliitikauuringute instituudi juhtiv teadustöötaja. Hiljem, 1992-1993 juhtis ta   Venemaa teaduste akadeemia rahvusvaheliste majandus- ja poliitikauuringute instituudis SRÜ sotsiaalpoliitiliste probleemide ja riikidevaheliste suhete uurimiskeskust. Üheksakümnendatel oli Venemaa Ülemnõukogu rahvusvaheliste suhete komitee peanõuandja, presidendinõukogu liige ja Venemaa  Riigiduuma  SRÜ ja kaasmaalaste komitee peaekspert.

Ka Ameerika poliitikaelu on Andranik Migranjanile hästi tuttav. Aastatel 1990-1991 pidas ta San Diego ülikoolis  majandus- ja politoloogialoenguid. Aga 2008-2015 oli  demokraatia ja koostöö instituudi New Yorgi esinduse eesotsas. Klubis Impressum tuleb juttu nii geopoliitiliste muutuste perspektiividest maailmas pärast Donald Trumpi võimuletulekut kui ka Venemaa-Ameerika suhetest.

Andranik Migranjan sündis 1949. aastal Armeenias Jerevanis töölisperekonnas. Lõpetas Moskva riikliku rahvusvaheliste suhete instituudi referent-väliskommentaatorina (1972) ja  Nõukogude Liidu teaduste akadeemia rahvusvahelise töölisliikumise instituudis aspirantuuri (1975). Ta on ajalooteaduste kandidaat,  sadade ajaloo- ja politoloogiateemaliste artiklite autor,  raamatute „Demokraatia ja kõlblus“  (1989), „Venemaa identiteediotsinguil“ (1997), „Venemaa – kaosest korrani?“ (2001) autor.  Need raamatud on pühendatud nõukogude ja Venemaa  1980. ja 1990. aastate ajaloo analüüsile, Nõukogude Liidu lagunemise põhjustele,  Venemaa poliitiliste protsesside arengu seaduspärasustele.  Ta töid on avaldatud teaduslikes akadeemilistes ajakirjades, Lääne poliitilistele ja ideoloogilistele probleemidele pühendatud kollektiivsetes monograafiates. Ja veel oli ta rohkem kui 20 aastat  poliitiliste teleprogrammide ekspert, analüütik ja kommentaator. Tõenäoliselt mäletavad paljud ta täpseid, objektiivseid ja tasakaalukaid kommentaare juhtivates vene telekanalites.

Andranik Migranjan kuulub nende poliitiliste ekspertide ja analüütikute hulka, kes kutsuvad üles lahendama globaalseid ja regionaalseid probleeme pragmaatiliselt. Oma hiljutises artiklis „Mida Venemaa ootab Trumpi administratsioonilt?“ — loe vene keeles,  mis avaldati USA-s ajakirjas The National Interest, teatas ta: „ Washingtoni ja Moskva suhted võivad muutuda pragmaatilisemaks ehk  selliseks, millised on Washingtonil Euroopa Liidu riikidega. See toob kaasa peaasjalikult kahepoolsete suhete kujunemise vastukaaluks praegustele suhetele, mis on mitmepoolsed ja rajanevad olemasolevatel allianssidel…“

Muide, ärgem rutakem ette.  Avalik kohtumine Andranik Migranjaniga tõotab tulla igati huvitav. Klubi Impressum külaline on mitmekülgselt haritud inimene, tal on avar silmaring, ta armastab kuulata  klassikalist muusikat, käib teatris ja kontsertidel, loeb kaasaegsete vene ja väliskirjanike teoseid. Elanud suurema osa oma elust Moskvas, mille kaitselahingutes sai suure isamaasõja ajal haavata ta isa, ei ole ta kaotanud sidet oma ajaloolise kodumaaga ja on   Venemaa armeenlaste ühingu juhatuse liige.

Avalik kohtumine Andranik Migranjaniga toimub 24. aprillil 2017 hotelli Euroopa konverentsisaalis (Paadi tänav 5 – Tallinna reisisadama piirkond,  NORDE CENTRUMi kõrval). Algus on kell 18.00. Oodatud on ajakirjanikud, politoloogid, ajaloolased, ühiskonna- ja poliitikategelased, üliõpilased, kõrgkoolide õppejõud. Sissepääs on vaba, kuid enne tuleb kindlasti registreeruda klubi Impressum veebilehel http://www.impressum-club.eu. Osavõtuavaldusi võetakse vastu ka  elektronposti teel: info@impressum-club.eu.

Küsimusi saab külalisele esitada klubi Impressum leheküljel: http://www.impressum-club.eu/index.php?page=esitage-kysimus

RUS: Известный политолог Андраник Мигранян раскроет таллинцам секреты большой политики