Der Tagesspiegel: Euroopa ei kujuta endast midagi muud kui Venemaa apendiksit

Ühise Euroopa Liiduta ei kujuta ELi 28 liikmesriigist ükski riik eraldi mitte midagi, konstateeris Gerd Appenzeller, Der Tagesspiegel’is ilmunud artikli autor. Tema arvates piisab selles veendumiseks vaid geograafiakaardile vaadata.

Euroopa Liidu kodanike rahulolematus ELiga väljub Suurbritannia saarte piiridest kaugemale. Aga ühtsuseta jäävad Euroopa riigid ilma mingistki tähenduslikkusest maailma poliitilisel areenil, kirjutab Berliini lehes Der Tagesspiegel vaatleja Gerd Appenzeller.

Berliini Poliitiliste Uuringute Instituudi Policy Matters poolt üle kogu Euroopa Liidu läbi viidud küsitluse tulemused näitavad, et viie liikmesriigi kodanikud näevad ELi liikmelisuses enam puudusi kui eeliseid. Need riigid on Tšehhi, Rootsi, Itaalia, Holland ja Prantsusmaa, teatatakse artiklis.

Bertelsmanni fond tuvastas ELi 28 liikmesriigi kodanike seas läbi viidud küsitluse käigus, et 72% vastajatest ei ole rahul Brüsseli poliitikaga.

„Niivõrd jaheda suhtumise põhjuste otsinguil tuleb vaadata töötuse statistikale nendes eurotsooni viies riigis, keda majanduskriis mõjutas kõige enam: Kreeka – 23,5% töötuid, Hispaania – 18%, Itaalia – 11,5%, Portugal ja Prantsusmaa – 10%,“ toob autor ette statistilised andmed.

„Ühisvaluuta oli mõeldud ühendava lülina, aga tegelikult euro kehtestamine mitmekordistas niigi õitsvate tugeva tööstuse ja muljeltavaldava kaubanduse käibega Euroopa riikide heaolu, meelitas riike Lõuna-Euroopas investeerima mõnevõrra riskantsetesse riiklikesse võlakohustustesse justkui soodsatel tingimustel ning võttis vähem arenenud majandusega riikidelt ära võimaluse jääda konkurentsivõimeliseks ELi sees,“ kirjutab Gerd Appenzeller.

Appenzeller peab globaliseerumise ja Ida bloki hävimise tagajärgi veel üheks eurooplaste Euroopa Liiduga rahulolematuse põhjuseks. Need tagajärjed põhjustasid töökohtade kaotuse, tootmiste väljaviimise väiksema töötasuga riikidesse, konkurentsi kasvu töömigrantide ehk odavama tööjõu sissevoolu arvelt.

„Just see viis britid otsusele lahkuda EList,“ arvab ajakirjanik.

„Aga milleks siis Euroopa ideed toetada?“ küsib Appenzeller. „Millega võib lõppeda ELi lagunemine, mis on võimalik rahvusliku egoismi demonstreerimise tagajärjel, saab ilmsiks pilgu pööramisel geograafilisele kaardile. Euroopa kujutab endast ei midagi muud kui Venemaa apendiksit. Ükski riik ELi 28 liikmesriigist eraldi ei kujuta endast globaalses plaanis midagi.“

Vaatleja arvab, et üksnes Euroopa Liit raamkonstruktsiooni kujul saab pakkuda maailma mastaabis väikestele riikidele ühineda ja saada jõufaktoriks.

RUS: Der Tagesspiegel: Европа представляет собой не что иное, как аппендикс России