«Blokivälised» Rootsi ja Soome kutsusid tuumariike üles vähendama oma arsenali

Rootsi välisminister Margot Elisabeth Wallström ja Soome välisminister Timo Juhani Soini kutsuvad tuumarelvi omavaid riike üles vähendama tuumarelvaarsenali. Selleks avaldasid nad koostööna kirjutatud artikli oma riikide juhtivates väljaannetes.

Wallström ja Soini märgivad, et praegu on palju kaalul, sest olukord rahvusvahelisel poliitilisel areenil on pingeline ja konfrontatsioon riikide vahel kasvab.

„Tuumarelvade leviku tõkestamise lepingu“ allkirjastasid 189 riiki, kelle hulgas tuumarelvi omavad riigid on USA, Venemaa, Suurbritannia, Prantsusmaa ja Hiina. Sealjuures ei allkirjastanud lepingut tuumariigid Iisrael, India, Pakistan ja Põhja-Korea.

Leping on ministrite arvates tuumarelvi omavate riikide ringi laiendamise ennetamise peamiseks vahendiks. Nad märgivad, et see leping on end hästi näidanud eksisteerimise 50 aasta jooksul.

„Kujutage ette, milline õudus oleks, kui meil oleks kümneid tuumarelvaga riike ning oleks veelgi rohkem ebastabiilseid valitsusi, kel on ligipääs tuumarelvale,“ märgivad Wallström ja Soini.

Nad meenutasid, et selle lepingu raames ei täideta kõiki kokkuleppeid ning tuumarelvata maailm jääb endiselt kaugeks eesmärgiks. USA ja Venemaa vähendasid oma tuumarelvade arsenali olulisel määral, aga ka allesjäänud relvade abil saavad need riigid hävitada elu Maal sellises vormis, nagu me seda tunneme, kirjutavad ministrid.

Wallström ja Soini kutsuvad tuumarelvadega riike üles täitma lubadusi ja leppima kokku uutes kohustustes, mis on suunatud tuumarelvade arsenali vähendamisele. Nende sõnul üritavad nad mõjutada arutelu õhkkonda „Tuumarelvade leviku tõkestamise lepingu“ konverentsil Viinis, et see konverents mööduks vastastikuse usalduse ja mõistmise alusel. See suurendaks šansse saavutada tuumarelvata maailma eesmärki, resümeerivad ministrid.

BaltNews.ee toetab täiel määral „blokiväliste“ Rootsi ja Soome seisukohta ning pööravad pilgu Eesti Välisministeeriumile: kas me kuuleme sarnaseid sõnu välisminister Sven Mikseri suust, kes sai viimastel aastatel kuulsaks pigem tänu üleskutsetele Läänemere regiooni edaspidisele militariseerimisele ja konfrontatsiooni suurendamisele tuumariikide vahel.

RUS: «Внеблоковые» Швеция и Финляндия призвали ядерные державы мира сократить свои арсеналы