Sotsioloogiline küsitlus: kasutajad ei ole valmis maksma mehitamata autojuhtimise tehnoloogiate eest. Ent jumaldavad neid!

Selliseid tulemusi näitas küsitlus, mille viis läbi kompanii Deloitte USAs. Selles osales 22 000 inimest.

Selgus, et potentsiaalsed ostjad huvituvad autotööstuse uutest tehnoloogiatest – automaatpiloodist, hädapidurdamise süsteemidest, adaptiivsest kiirushoidikust, ent samad inimesed teatasid, et nad ei hakka sellele raha kulutama, kirjutab Business Insider.

Erandjuhul on Ameerika kasutajad valmis maksma kõige rohkem 925 dollarit selliste funktsioonide eest. See on 30% vähem võrreldes sarnase küsitluse tulemustega aastal 2014. Aruandes kirjutatakse, et suurem osa vastanutest arvab, et autotootjad peavad võtma enda peale mehitamata autotehnoloogiate turulemineku kõik kulud. Ostjad ei ole enam valmis auto lisafunktsioonide eest maksma isegi sel juhul, kui need on loodud spetsiaalselt nende turvalisuse tõstmiseks.

See peaks tegema valvsaks autotootjad, kes panustavad palju ohutuse ja autonoomsuse lisafunktsioonidele, aga plaanivad müüa neid lisavõimalustena eraldi tasu eest. Näiteks Teslas müüakse automaatpiloodi funktsioone eraldi. Kalli hinnaga seadmeid hakatakse paigaldama igasse mudelisse, aga selle jaoks tuleb osa lisaks tarkvara 5000 USA dollari eest. Kui võrdluses S ja X mudelitega ei tundu see märkimisväärse summana, siis võrreldes baaskomplektis Mudel 3-ga 35 000 dollari eest on see summa suur.

Mõned autotootjad püüdsid  leida kompromissi hinna ja turvalisuse vahel. Honda pakub süsteemi Sensing, mis jälgib rea hoidmist, annab ligipääsu adaptiivsele kiirushoidikule ja veel mitu muud funktsiooni ning sealjuures maksab vaid 1000 dollarit. Ning see on samuti lisateenus.

Sealjuures loovad mõned autotootjad formaate, mis võimaldavad tasa teha mehitamata arendusi. Näiteks plaanivad Ford ja Uber kasutada mehitamata tehnoloogiaid oma sõitjate jagamise (inglise k raider sharing) projektides ehk peamiselt arvestatakse tehnoloogia kommertskasutamisega. Google’ist lahti haakinud firma Waymo alustas samuti oma tehnoloogiate avalikku testimist, käivitades mehitamata takso.

Nõnda saavad tootjad kokkuvõttes kompenseerida inimeste soovimatust maksta nende tehnoloogiate eest nende üleviimisega robot-autode kommertskasutamise projektidesse.

RUS: Соцопрос: потребители не готовы платить за беспилотные технологии. Но обожают их!