Orbitaaljaama MIR-2 projekt võidakse kinnitada aastaks 2022

Konsortsium Kosmitšeskije Tehnologii teatas projektiorganisatsioonide vahel toimunud orbitaaljaama MIR-2 projekti arendamise konkursi lõppemisest.

Esmaspäeval 15. mail 2017 lõpetas Venemaa konsortsium Kosmitšeskije Tehnologii projektiorganisatsioonide vahel korraldatud orbitaaljaama MIR-2 projekti arendamise konkursi. Konkursil osalesid professionaalsed riigi- ja eraprojektiorganisatsioonid. Kokku osales 23 organisatsiooni, teatas BaltNews.ee’le konsortsiumi Kosmitšeskije Tehnologii pressiteenistus.

Konsortsiumi vaatlusnõukogu langetas orbitaaljaama MIR-2 projekti arendamiseks saadud osalemisavalduste põhjal otsuse luua laiendatud projektigrupp, kuhu kuuluksid nii projektiorganisatsioonid kui ka spetsialistide grupid.

Kosmitšeskije Tehnologii’s seletati, et otsuse põhjenduseks on projekti mastaapsus ja vajadus kaasata erinevatest valdkondadest spetsialiste. Vaatlusnõukogu plaanide järgi tagab laiendatud projektigrupp tööde läbiviimise vastavalt ülesehitatud ajakavale: ajavahemikus 1. juuli 2017 kuni 1. juuli 2020 teostatakse orbitaaljaama MIR-2 kinnitatud kontseptsiooni projekti ettevalmistus; ajavahemikus 2020 kuni 2022 teostatakse projekti kinnitamine ja sertifitseerimine koostöös riigivõimu organite ja rahvusvaheliste organisatsioonidega.

Lisaks avaldas konsortsiumi Kosmitšeskije Tehnologii vaatlusnõukogu muret välismaiste eriteenistuste mitmekordsete spionaažikatsete ja seadusvastase infokogumise ning häkkerite rünnakute pärast, millega seoses langetas otsuse kuulutada ärisaladuseks informatsiooni projektitöödes osalejate kohta. Korraldajad märkisid, et konsortsium hakkab kindlasti täiendavalt teavitama projektitööde käigust selles osas, mis ei ole ärisaladus.

RUS: Проект орбитальной станции «МИР-2» может быть утвержден к 2022 году