Enamus Saksamaa ja Itaalia elanikke ei usu «Venemaa ohtlikkusse» Poolale ja Balti riikidele

Eurooplased ei usu «Venemaa ohtlikkusse» Balti riikidele

NATO avaldusi Venemaa võimalikust sissetungist Poolasse ja Balti riikidesse ei usu itaallased, sakslased ja prantslased, samal ajal britid ja ameeriklased on vastupidisel seisukohal, näitas Sputnik.Arvamused tellitud küsitlus, mille viis alliansi eelseisva Brüsselis toimuva tippkohtumise künnisel uuringufirma Ifop teabeagentuurile ja raadiole Sputnik.

Enamus vastanutest Itaalias ja Saksamaal (vastavalt 69% ja 60%) ja peaaegu pool prantslastest (47%) ei usu, et Venemaa kavatseks vallutada Poolat ja Baltimaid. Sellisel arvamusel on peamiselt kõrgema haridustasemega vanema põlvkonna esindajad.

Ühendkuningriigi ja USA kõrgema haridustasemega inimesed, vastupidi, ei välista Venemaa sissetungi Ida-Euroopasse. Sellise väitega nõustusid 43% britte ja 55% ameeriklastest, peamiselt demokraate.

Küsitluse viis läbi Prantsusmaa vanim avaliku arvamuse uuringufirma Ifop 21. kuni 25. aprillini 2017 Prantsusmaal, Saksamaal, Itaalias ja Ühendkuningriigis ja 21. kuni 27. aprillini USA-s. Selles osales 4005 üle 18-aastast vastajat. Valim esindab elanikkonda soo, vanuse ja elukoha järgi. Valimi maksimaalne viga andmete kohta tervikuna on +/- 3,1%  usaldatavuse tõenäosuse 95% juures.

Juunis 2016 teatas NATO potentsiaalse "Venemaa agressiooni" ettekäändel nelja pataljoni paigutamisest Leetu, Lätti, Eestisse ja Poola. Moskvas omakorda rõhutati korduvalt, et Venemaa ei ründa kunagi ühtegi alliansi liikmesriiki. Nagu märkis Venemaa välisminister Sergei Lavrov, teab NATO seda suurepäraselt, kuid kasutab ettekäänet suurema hulga vägede paigutamiseks Venemaa piiride äärde.

Õiend projekti Sputnik.Arvamused kohta

Rahvusvaheline avaliku arvamuse uuringu projekt käivitus 2015. aasta jaanuaris. Partneritena kaasati tuntud uuringufirmad Populus ja Prantsusmaa vanima avaliku arvamuse uuringutega tegelev firma Ifop. Sputnik.Arvamused projekti raames korraldatakse regulaarselt avaliku arvamuse küsitlusi Euroopa riikides ja USA-s kõige aktuaalsemates sotsiaalsetes ja poliitilistes küsimustes.   

Sputnik (sputniknews.com) on uudisteagentuur ja raadio multimeedia teabeesindustega kümnetes riikides. Sputnik koosseisu kuuluvad võrgulehed rohkem kui 30 keeles, analoog- ja digitaalraadio, mobiilirakendused ja esindatused sotsiaalvõrgustikes. Sputnik ööpäevaringsed uudistevood ilmuvad inglise, araabia, hispaania ja hiina keeles. 

Uudisteagentuur Sputnik alustas tööd globaalsel meediaturul 10. novembril 2014. Sputnik kajastab mitmepolaarset maailma, kus igal riigil on oma rahvuslikud huvid, kultuur, ajalugu ja traditsioonid.

Sputnik räägib sellest, millest teised vaikivad.

Agentuur on hõivanud unikaalse niši, edastades nii alternatiivset uudismaterjali kui ka raadiosaateid. Sputnik tervikuna on suunatud välisauditooriumile. Igas maailma suurimas pealinnas asuval agentuuri Sputnik toimetusel on oma koduleht ja nad edastavad raadiosaateid kohalikust raadiostuudiost.

Agentuuri ringhäälingu kogusaatemaht 30 maailma keeles ületas juba 2015. aastal 800 tundi ööpäevas ning saateid antakse eetrisse 130 maailma linnas 34 riigis.

Agentuuril on oma multimeedia pressikeskused, mis toodavad eksklusiivset materjali kodulehtedele ja annavad eetrisse raadiosaateid kohalikule kuulajaskonnale.

Ringhääling hakkab tööle vaid kaasaegsetes formaatides: FM sagedustel, digitaalformaatides DAB/DAB+ (Digital Radio Broadcasting), HD-Radio, samuti mobiiltelefonides ja Internetis.

Sputnik toodab oma multimeediamaterjali ja edastab seda abhaasi, araabia, armeenia, aserbaidžaani, dari, eesti (Sputnik Eesti: http://sputnik-news.ee/), gruusia, hiina, hindi, hispaania, inglise, jaapani, kasahhi, kirgiisi, krimmitatari, kurdi, läti, moldaavia, poola, portugali, prantsuse, puštu, saksa, serbia, soome, tadžiki, türgi, ukraina, usbeki ja vene keeles.

Kaubamärgi Sputnik all edastatakse ööpäevaringselt uudislinte inglise, hispaania, araabia ja hiina keeles. Uudiste pidevaks edastamiseks töötavad Washingtoni, Kairo, Pekingi ja Montevideo regionaaltoimetused 24/7 režiimil.

Fototeenistus Sputnik on fotokorrespondentide ülemaailmne võrgustik.

RUS: Большинство немцев и итальянцев не верят в «российскую угрозу» для Польши и Прибалтики