Eesti kogemus Kremli propaganda vastu võitlemisel tunnistati Lätis ebaõnnestunuks

Lätis ei ole näha mingit progressi venekeelse telekanali loomise küsimuses vastupanuks Kremli propagandale. Läti Kultuuriministeeriumis konstateeriti, et naaberriigi Eesti kogemus näitas sellise projekti mittetõhusust.

Baltimaades avaliku venekeelse ühistelekanali loomise projekt ei ole juba pikemat aega Läti Kultuuriministeeriumi päevakorras. Sellest teatas Baltkom raadio eetris ministeeriumi meediapoliitika osakonna juht Robert Putnis, kirjutab mixnews.lv.

„Meie silme ees on Eesti näide, kus nad lõid sarnase venekeelse kanali – ETV+, aga see ei andnud oodatud tulemusi. Sestap ei mõista me täpselt, kas ka meil on mõtet töötada venekeelsetega samal kujul, sellise kanali teel. Selle kohta on väga palju arvamusi ning need erinevad üksteisest. Me diskuteerime regulaarselt venekeelse telekanali teemal, aga elementaarselt pole selles küsimuses isegi 2016. aasta eest mingit edasiminekut. Peale selle muutus alles veebruaris Elektroonilise Massimeedia Nõukogu (NEPLP) koosseis. Saan öelda vaid üht – venekeelse telekanali loomise küsimust ei tõsteta 2014. aasta algusest. Selles küsimuses ei laeku enam mingeid ettepanekuid,” rääkis Putnis.

Meenutagem, et Baltimaade kultuuriministrid arutasid avaliku venekeelse ühistelekanali loomise ideed Kremli propaganda vastu võitlemiseks. Kõigist Baltimaadest jõudis riigi propagandavastase telekanali projekti elluviimiseni vaid Eesti, kus loodi telekanal ETV+. Lätis ja Leedis ei leidnud idee toetust.

ETV+ alustas saadete andmist septembrist 2015. Telekanali lõi Eesti riik eesmärgiga kujundada Eesti venelastele ja venekeelsetele elanikele „õige“ pilk riigis ja maailmas toimuvatele sündmustele. Projekti elluviimiseks eraldati esialgu 2,5 mln eurot. Aga EV 2016. aasta riigieelarves oli eraldatud ETV+ peale juba 4,39 mln eurot.

TNS EMOR sotsioloogiaagentuuri andmetel on huvi ETV+ vaatamise vastu stabiilsel tasemel – 0,5–0,6% Eesti kogu olemasolevast teleauditooriumist.

RUS: Эстонский опыт борьбы с пропагандой Кремля в Латвии признали неудачным