tallinn
Литва
Эстония
Латвия

Сюжеты

Jaak Aab: Ida-Virumaa он priotiteet

Riigihalduse minister Jaak Aab on täna oma esimesel töövisiidil Ida-Virumaal ning kohtub sealsete ettevõtjate ja omavalitsusjuhtidega. Kohtumiste põhiteemad on piirkonna tulevik ning Ida-Virumaa programm.

„Ida-Virumaa piirkonna arendamine on valitsuse prioriteet ning seetõttu on see üks esimesi maakondi, mida ministrina külastan. Oleme küll erinevate ministeeriumide kaudu piirkonda suunanud ja planeerinud erinevaid investeeringuid, kuid siiski soovin leida veel lisategevusi, mis Ida-Virumaad arendaks ja aitaks luua juurde töökohti,“ ütles riigihalduse minister Jaak Aab. „Seepärast oleme ka koalitsioonileppes öelnud, et koostame ja käivitame Ida-Virumaa programmi. Selle esmane versioon on valmis, kuid programmi täiendamiseks ja erinevate võimaluste kaalumiseks kohtun visiidil kohalike ettevõtjatega ning omavalitsusjuhtidega, et kuulda ka nende mõtteid, mida programmis arvestada võiksime.“

Perioodil 2017-2021 on riigil kavas Ida-Virumaale investeerida üle 160 miljoni euro. Investeeringuid tehakse ettevõtluse, sh tööstusalade ja külastusobjektide arendamisse, haridusse, kultuuri, turvalisusesse, tervishoiuvaldkonda ning elukeskkonna- ja transpordiprojektide toetamiseks. Lisaks on erinevad ministeeriumid kokku leppinud ca 150 riigiasutuste töökoha viimises Ida-Virumaale. Samuti otsitakse vahendeid ka täiendavateks investeeringuteks.

RUS: До 2021 года эстонское государство инвестирует в Ида-Вирумаа свыше 160 млн. евро

Загрузка...

Сюжеты