tallinn
Литва
Эстония
Латвия

Сюжеты

Narva lasteaedades ei jätku õige eesti keele oskusega pedagooge

Vajadus õpetada õpetajatele õiget eesti keelt on olemas, ent selle probleemi lahendamine Narvas pole eriti lihtne.

Narva Linnavalitsuses toimus infotund, mille viis läbi kultuuriosakonna juhataja Viktoria Lutus. Temaga koos vastas küsimustele kultuuriosakonna juhataja asetäitja hariduse alal Larissa Degel.

Narvas muutuvad aina populaarsemateks eesti keele kümblusrühmad. Neid on Narvas tänavu 36, kuigi aastal 2016 oli üksnes 31, teatab väljaanne Viru Prospekt. Juba 12 lasteaeda 18st pakuvad sellist haridusteenust. Keelekümbluskeskus INNOVE juures teostab kõigi nende gruppide monitooringut ning kuigi puuduvad kohustuslikud formaalsed kriteeriumid õpetajate jaoks, nõuded kvalifikatsioonile ja eesti keele valdamisele C1 tasemel jäävad alles.

Tänavu novembris istusid keelekümbluse õpetajad ise kokku – väikestes gruppides treenivad nad igal laupäeval õiget hääldamist. Probleemi tuvastasid just INNOVE spetsialistid, kuigi olid juba mõned etteheited koolieelikute vanematelt.

Larissa Degeli sõnul vajadus õpetada õpetajatele õiget eesti keelt on olemas, ent sellega on ka probleeme. Spetsialiste, kes suudaks foneetikat pädevalt õpetada, on äärmiselt vähe ning need elavad kas Tartus või Tallinnas. Degeli sõnul on eesti keele valdamise tase kõrgem koolitasemel: koolid „tõmbavad“ paremaid kaadreid lasteaedadest välja.

RUS: В детских садах Нарвы не хватает педагогов с правильным эстонским языком

Загрузка...