tallinn
Литва
Эстония
Латвия

Сюжеты

Евросоюз. Флаги.
© BaltNews Эстония

Eurooplased peavad USA uusi sanktsioone vastuvõetamatuiks

Eurooplased peavad USA sanktsioone Euroopa ettevõtete vastu, kes osalevad Venemaaga seotud gaasiprojektides, vastuvõetamatuiks.

Enamik prantslasi (65%) ja sakslasi (61%) peab USA sanktsioone Euroopa ettevõtete vastu, kes osalevad Venemaaga seotud gaasiprojektides, vastuvõetamatuiks. Samal arvamusel on ligi pool, 47% Suurbritannia elanikkonnast ja 37% Poola elanikest. Vastava küsitluse viis läbi ettevõte Ifop infoagentuuri ja raadiojaama Sputnik tellimusel  projekti Sputnik. Arvamused raames.

Vastupidist seisukohta toetas Prantsusmaal 14% vastanuist, Saksamaal ja Suurbritannias vastavalt 20% ja 21% küsitletuist, aga ka 39% poolakatest leiab, et USA sanktsioonid on vastuvõetavad, isegi kui need kahjustavad Euroopa ettevõtteid.

Prantsusmaal ja Saksamaal oli sanktsioonide vastaste seas rohkem mehi. Seejuures olid kõigis riikides, kus küsitlus läbi viidi, kõrgharidusega vastajad sagedamini piirangute vastu. Parempoolsete vaadete pooldajad Prantsusmaal, vasakpoolsete pooldajad Poolas ning liberaaldemokraatide poolehoidjad Suurbritannias kaldusid pigem pidama USA sanktsioone vastuvõetamatuiks.

Küsitluse viis ajavahemikul 20. kuni 27 septembrini läbi Prantsusmaa vanim avaliku arvamuse ettevõte Ifop. Selles osales 3228 üle 18-aastast respondenti. Valim esindab elanikkonda soo, vanuse ja elukoha paiknemise järgi. Maksimaalne viga riigiti on 3,1% usaldatavuse tõenäosuse 95% juures.

Õiend Sputnik.Arvamused projekti kohta

Rahvusvaheline avaliku arvamuse uuringu projekt käivitati jaanuaris 2015. Projekti partneriteks on tuntud avaliku arvamuse uuringufirmad Populus, Ifop ja Forsa. Sputnik.Arvamused projekti raames viiakse Euroopa riikides ja USA-s regulaarselt läbi avaliku arvamuse küsitlusi aktuaalsemates sotsiaalsetes ja poliitilistes küsimustes.

Sputnik Eesti alustas tööd 2016. aasta veebruaris ja kuulub siinsete ühiskondlik-poliitiliste võrguväljaannete esikümnesse*. Sputnik Eesti on rahvusvahelise teabeagentuuri ja raadio Sputnik, mille multimeedia teabeesinduse asuvad kümnetes riikides, allüksus. Sputnik haldab võrgulehti, mis ilmuvad rohkem kui 30 keeles, analoog- ja digitaalraadiot, mobiilirakendusi ja kontosid sotsiaalvõrgustikes. Sputnik ööpäevaringsed uudistevood ilmuvad inglise, araabia, hispaania ja hiina keeles.

* Gemius 2017. aasta oktoobri — novembri andmetel.

RUS: Опрос: жители Европы считают новые санкции США неприемлемыми

Загрузка...

Сюжеты