tallinn
Литва
Эстония
Латвия

Сюжеты

ENPA soovitab anda mõnedele vähemuskeeltele teise ametliku keele staatus

Kohalikud omavalitsused ja avalike teenuste pakkujad peavad suhtlema vähemusrahvustega nende emakeeles, öeldakse ENPA resolutsioonis. Samuti on dokumendis esitatud vajadus anda vähemusrahvaste keeltele teise ametliku keele staatus seal, kus seda traditsiooniliselt kasutatakse.

21. jaanuaril 2018. aastal toimunud Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) sessioon võttis vastu resolutsiooni „Regionaal- ja vähemuskeelte kaitse ja edendamine Euroopas“ (inglise k The protection and promotion of regional or minority languages in Europe, Doc. 14466). Selles on jagatud soovitusi organisatsiooni liikmetele täita vähemusrahvuste õigusi nende keele säilitamiseks. 

Üksikasjalikumalt rääkis dokumendi sisust tuntud jurist-õiguskaitsja, MTÜ Vene Kool Eestis juhatuse esimees Mstislav Rusakov:

— Resolutsioonis öeldakse, et iga keel kujutab endast iseseisvat väärtust, see on eluliselt vajalik rahvuskultuuri taastootmiseks. Resolutsioon kutsub üles andma vähemuskeeltele teise riigikeele (resolutsiooni originaaltekstis on „official language“, mis reeglina tähendab nimelt „ametlikku keelt“, kuna „ametliku keele“ ja „riigikeele“ staatused erinevad riigiti ehk „ametlik“ võib omada veidi madalamat staatust  – tõlk.) staatus seal, kus neid traditsiooniliselt kasutatakse. Vähemuskeelt peab õppima õppe igal staadiumil, alates eelkoolist ja lõpetades kõrgharidusega. Selleks piisab vaid vanemate soovist, kes määratlevad oma laste õppekeele.

Sealjuures riigikeele õpe peab olema kohandatud vähemusrahvuste vajadusteks. Riigieksamite sooritamine peab toimuma arvestades, et seda teevad vähemusrahvuste esindajad. Vähemusrahvuste õppeasutuste pedagoogide õpetamine ja täienduskoolitus peab toimuma vähemuskeeltes. Vähemusrahvuste õppeasutustes lubatakse kasutada välismaal välja antud õpikuid.

Mitte mingid koolireformid ei või halvendada õppetingimusi vähemusrahvuste õppeasutustes. Vähemusrahvustel on õigus luua omasid oma laste hariduse juhtimise süsteeme. Kohalikud omavalitsused ja avalike teenuste pakkujad peavad suhtlema vähemusrahvustega nende emakeeles. Toponüümilised nimed peavad vastama nende lähtenimedele. Eraettevõtted peavad tagama vähemuskeele kasutamise suhtluses oma töötajatega. Vähemuskeelt peab kasutama meedias ja tagama läbi selle rahvusidentiteedi taastootmise.

RUS: ПАСЕ рекомендует дать некоторым языкам нацменьшинств статус второго государственного

Загрузка...

Сюжеты