tallinn
Литва
Эстония
Латвия

Сюжеты

Русская школа Эстонии
© BaltNews.ee

Vene Kool Eestis protestib Keila Ühisgümnaasiumi likvideerimise vastu

Keila võimude otsus likvideerida linnas ainus vene õppekeelega kool ei ole tingitud millestki muust kui vihast vene elanike vastu. Sedasi arvatakse MTÜs Vene Kool Eestis.

19. jaanuaril 2018. aastal võttis Keila (Tallinnast 26 kilomeetri kaugusel asuv linn) Linnavolikogu vastu otsuse likvideerida linnas ainus vene õppekeelega kool – Keila Ühisgümnaasium. Järelikult on vene lapsed sunnitud minema eesti õppekeelega kooli. Oma protesti õppeasutuse likvideerimise vastu väljendati MTÜs Vene Kool Eestis:

— MTÜ Vene Kool Eestis esitab oma protesti Keila Ühisgümnaasiumi likvideerimise vastu. Eesti on rahvusvahelistelt organisatsioonidelt korduvalt saanud soovitusi lähtuda vähemusrahvuste õiguste, sealhulgas õiguse emakeelsele haridusele, järgimisest. Iseäranis väljendas oma murelikkust Eesti keelepoliitika, sealhulgas koolihariduse, suhtes Lõplikes märkustes Eesti ühendatud kümnenda ja üheteistkümnenda perioodilise ettekande kohta ÜRO rassilise diskrimineerimise likvideerimise komitee.

Lisaks võttis 21. jaanuaril 2018. aastal Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee (ENPA) vastu resolutsiooni „Regionaal- ja vähemuskeelte kaitse ja edendamine Euroopas“ (inglise k The protection and promotion of regional or minority languages in Europe, Doc. 14466), milles on sätestatud, et vähemuskeelt peab õppima õppe igal staadiumil, alates eelkoolist ja lõpetades kõrgharidusega. Selleks piisab vaid vanemate, kes määratlevad oma laste õppekeele, soovist.

Vene õppekeelega koolis Keilas on oma tegevuse jätkamiseks piisav arv õpilasi ja õpilastel on kõrge õpiedukus. Linnavolikogu otsus ei ole tingitud millestki muust kui vihast vene elanike vastu, kes moodustavad linna elanikkonnast kolmandiku. Reformierakond on tuntud oma russofoobia poolest, alates Tallinna vabastajate monumendi üleviimisest ja Tallinna vene elanike massipeksmisest 26.–29. aprillil 2007. aastal ning lõpetades rünnakuga vene õppekeelega koolidele ja nende vägivaldse eestistamisega. Kaotades võimu riigis, püüavad reformistid jätkata sama poliitikat juba kohalikul tasemel, elades oma komplekse välja vene laste peal.

RUS: «Русская школа Эстонии» протестует против ликвидации Кейлаской Общей гимназии

Загрузка...

Сюжеты