«Poliitiline» pagulane Venemaalt avas Eesti keelepoliitika «saladuse»: see on bioloogia

Venemaa Föderatsiooni kodanik Maksim Jefimov, kes peidab end Eestis kriminaalmenetluse eest oma isamaal, kuulutas, et praegune Eesti keelepoliitika saab olla edukas üksnes GULAGi tingimustes.

Venemaalane Maksim Jefimov, kel on Eestis pagulase staatus, on veendunud selles, et Eesti riigi keelepoliitika on seotud bioloogiaga.

„Minu vaatevinklist on selle põhjused bioloogilised. Keegi ei karda mingit Venemaad, Venemaa mõju. Kogu Eesti eliit on endised NSVLi kodanikud, kes said nõukogude „karastuse“. Neid ei saa hirmutada Venemaaga. Asi on selles, et eesti võimu eesmärgiks on selle võimu hoidmine ja domineerimine,“ kirjutas Jefimov oma blogis.

Tema arvates tuleneb eesti keele kui elus edu saavutamise peamise faktori kaelamäärimine püüdest „teha ühiskonna teatud osa konformistlikuks ja adaptiivseks“.

„Eestis toimub inimeste väljavalik mitte nende oskuste, aju arengu, vaid nende kohanemise oskuse põhjal. See ongi tupiktee. Siit tuleneb ka Eesti sõltuvus, tema elu ELi vahendite arvelt. Siinkohal on karakteersed Eesti presidendi sõnad: „Aga milleks midagi muuta, kui niigi kõik töötab?“ See ongi konformismi võit,“ seletas Jefimov.

„Niisiis mõistetakse lojaalsust Eesti riigile eelkõige kui konformismi, mugandumust,“ resümeeris „poliitiline“ pagulane.

Aga üleüldse võib tema arvates pidada keelepoliitikat Eestis läbikukkunuks.

„See töötaks suletud piiride ja totalitaarse režiimi puhul. Sel juhul peab Eesti rajama oma GULAGi (venekeelsest lühendist ΓУЛаг – Главное управление лагерей и мест заключения ehk NSV Liidu Siseasjade Rahvakomissariaadi Laagrite Peavalitsus – tõlk.), keelates igal pool kõik muud keeled peale eesti keele! Ent liikumisvabaduse tingimustes, mil Eesti kodanikel kui ELi kodanikel on eeliseid, inimesed võivad lihtsalt kolida muusse riiki ning siis ei pea nad kohanema Eestis ja saavad realiseerida oma adaptiivsed oskused teistes riikides, kus elutingimused tunduvad neile atraktiivsematena,“ konstateeris Jefimov. „Või siis võiks maksta igale eesti keelt õppijale 1000 eurot stipendiumi kuus selle eest, et inimene õpib keelt. Ent võimude ahnus muidugi ei võimalda seda teha.“

RUS: «Полбеж» из России раскрыл «секрет» языковой политики Эстонии: это биология