tallinn
Литва
Эстония
Латвия

Сюжеты

Vsevolod Jürgenson: Keskerakond loob ühtehoidvamat Eestit

Reformierakonna suur PR projekt on jõudnud uude faasi. Peale sisetüli draama osavat mahamängimist ja endisest esimehest patuoina vormimist, püütakse erakonda näidata puhastunud ja uutest headest mõtetest kantud tegusa seltskonnana, kes on valmis päästma Eesti globaalsetest hädadest nagu alkoholi hinnatõus ja maksureform.

Kas peaksime Reformierakonna uue populistliku positsioneeringu pärast muret tundma? Kindlasti. Liberaalse erakonna ümberhäälestamine populistlike lubaduste abil, nagu seda hetkel teeb Reformierakond, kujutab endast ohtu riigi stabiilsele arengule. Eriti ebameeldivaks muudab väljavaate populistlikule parempöördele see, et Eesti pole saanud piisavalt aega kindlustamaks sotsiaalsemat ja inimkesksemat poliitilist ruumi, kuhu uue valitsusega oleme jõudnud. Ometi pole põhjust ka masendusse langeda, sest Eestis elab mõistlik rahvas ja populistlike loosungite ning poliittehnoloogiliste võtete abil võib saavutada vaid lühiajalist edu. Iga keskerakondlane peab aga andma oma panuse, et positiivsed muutused, millega Jüri Ratase valitsus alustas, jätkuksid nii kogu riigis, kui ka kodukohas.

Mustamäel on loodud kõik eeldused, et meie erakonna populaarsus elanike seas veelgi kasvaks. Asumi arengut on suunamas tegus ja kompetentne linnaosa valitsus. Linnaosa vanem Lauri Laats tunneb hästi Mustamäed, mille juhtimine on talle usaldatud. Tema süda on õigel kohal, mõistmaks, mida mustamäelased tulevikult ootavad.

Riigi tasandil on erinevaid poliitilisi vaateid tasakaalustav ja sirgeselgselt kõigi elanikkonnasegmentide huve kaitsev peaminister Jüri Ratas viinud üle aastate Eesti stabiilse ning tasakaalustatud arengu teele. Seda osatakse hinnata nii Mustamäel kui ka mujal. Esmakordselt saab Eesti majanduse elavdamisel rakendada riigi ja Tallinna sünergiast tekkivat kiirendust. 

Keskerakond ei loobi lubadusi, vaid tegutseb, ja seda tihedas koostöös inimestega. Positiivse Tallinna programm arvestab linlaste soovidega ja viib need läbi kaasava eelarve ellu. Mustamäel tähendab see mitmete oluliste objektide valmimist. Tööd alustas Mustamäe Tervisekeskus, sügisel avab uksed Mustamäe kirik ning võtab esimesed külastajad vastu ujulaga spordikompleks. Alanud on Mustamäe Kultuurikeskus Kaja uue hoone ehitustööd. Alustatakse Mustamäe parkide suuremahulist korrastamist. Need on konkreetsed teod, mitte katteta lubadused. 

Keskerakond on pikki aastaid töötanud pealinna muutmisel kaasaegseks, ja atraktiivseks elukeskkonnaks. Nüüd toimuvad samad arengud kogu riigis. Inimesed toetavad Eesti muutumist sotsiaalsemaks ning ühtehoidvamaks ja sellest lähtudes on erakonnal head eeldused valimisvõiduks tuleva aasta kevadel. Ent seda vaid siis, kui iga erakonna liige on valmis selleks panustama. 

Ei tohi muutuda loiuks ega loota, et küllap need, kes on meid seni toetanud, teevad seda nüüdki. Uusi toetajaid tuleb juurde võita, panna inimesed mõistma, et ainus stabiilset arengut pakkuv poliitiline jõud on Keskerakond.

Ei tohi unustada, et esmakordselt läheme valimistele vastu valitsuse juhterakonnana. Me peame vältima populistlikke lubadusi ja rõhuma eelkõige stabiilsusele. Peame pakkuma lahendusi rahvastikuprobleemidele, palgalõhele arenenud Euroopa riikidega, tõmbekeskustest eemale jäävate piirkondade ääremaastumisele, vähemusrahvuste integratsiooni ebarahuldavale tempole. Mustamäel peame tegelema elamufondi vananemisest johtuvate probleemidega, eluliselt tähtsate teenuste parema korraldamisega, nende võimaluste sihipärasema kasutamisega, mida annab meile TTÜ, riigi ühe suurima rahvusvaheliselt tunnustatud ülikooli ja teaduskeskuse paiknemine meie linnaosas. Me peame tugevdama Mustamäe koolide materiaalset- ja õppebaasi, et siinsed lapsed saaksid parima hariduse. Meil tulen elavdada ettevõtlust, et tekiks uusi töökohti. Tuleb pöörata tähelepanu parkidele ja rekreatsioonialadele, et muuta Mustamäe veelgi inimsõbralikumaks, parandada linnaosa sisese ühistranspordi logistikat. See on suur töö, aga me oleme selleks valmis.

Meil tuleb selgitada, et toetades Keskerakonda, toetatakse paremat, sotsiaalsemat, kaitstumat ja kodusemat Eestit. See mõte tuleb viia erinevate poliitiliste vaadete ja emakeelega inimesteni. Valitsuserakonnana kaitseb Keskerakond kõigi eesti elanike huve. See on põhimõte, millest peame oma tegevuses lähtuma.

Vsevolod Jürgenson 

Mustamäe linnaosakogu liige 

Загрузка...

Сюжеты