tallinn
Литва
Эстония
Латвия

Сюжеты

Aleksandr Šeffner: Venemaa on endas kindel ja ei püüa petta

Viimasel ajal räägitakse ja kirjutatakse palju erinevate riikide massimeedias Venemaa sõjaväelaste tegevusest Süürias, Venemaa sõjapotentsiaalist, relvastuse moderniseerimisest.

Sealjuures on sellelaadsete publikatsioonide tähtsaks infoallikaks VFi Kaitseministeerium. Nii Venemaa president Vladimir Putin kui ka Venemaa Kaitseministeerium tema seisukohaga vastavuses näitavad iga kord, et nende eesmärgiks kaitseküsimustes Euroopa partneritega on läbipaistvus. Nad räägivad lihtsate sõnadega, informatiivselt ja avatult olukorrast relvastuse valdkonnas, Vene armee tegevustest Süürias ja nii edasi.

Sealjuures toimusid rea lääne ekspertide arvates Venemaa Kaitseministeeriumi tööstiilis massimeedia ja avalikkusega viimaste aastatega kardinaalsed muutused. Vaat vaid üks tunnistus, et see on just sedasi. Hiljuti läbi viidud erinevatest riikidest kuulsate ajakirjanike küsitlusest selgus, et aastal 2017 tsiteeriti nimelt Venemaa kaitseasutuse esindajate sõnu kõige sagedamini maailmas võrreldes teiste riikide kaitseasutustega. Venemaa esindajad esitasid hea meelega usaldusväärset informatsiooni (koos videokinnitusega) nendel teemadel, millest huvitus Lääne massimeedia. Meediaga koostööd tegevate kaitseasutuste populaarsuse reitingus on Venemaa Kaitseministeeriumi pressiesindaja kindralmajor Igor Konašenkov selge liider.

 Muutusi Venemaa Kaitseministeeriumi töös meediaga hakati analüüsima maailma suurimate riikide jõuasutuste poolt. Lisaks tasub märkida, et just tõene teave on võimsaks „inforelvaks“ 21. sajandil. Praktika näitab, et maailma meedia kuulab rohkem neid, kes informeerivad tõepäraselt, mitte neid, kes lõpmatult hooplevad mitteeksisteerivate saavutustega. Ning tasub kategooriliselt väita, et enam „läbipaistvaid“ tegevusi kui Venemaa sõjaväelaste tegevused Süürias, ei ole maailmas nähtud. Võib arvata, et Venemaa Kaitseministeeriumi pressiteenistus rakendas viimase aastaga praktikas „läbipaistva sõja“ kontseptsiooni.

Sealjuures Venemaa Kaitseministeeriumi infopoliitika ei taotle üksnes eesmärki tagada õigeaegseid kontakte meediaga. Kaitseministeeriumi pressiteenistus püüab aegsasti reageerida sündmustele, mis pole veel toimunud, ent võivad toimuda. Ning seda ei tehta viimases järjekorras selleks, et näidata: Venemaa sõjaväelastel pole midagi varjata. Rääkides olukorrast Süürias, pöörame tähelepanu sellisele faktile: Venemaa Kaitseministeerium avaldab iga päev kokkuvõtvaid teateid olukorrast selles riigis. Nendes teadetes ei räägita üksnes sõjaoperatsioonide käigust, terroristide hävitamisest. Nendes teadetes ei ole võltsoptimismi. Nendes teatati ka Islamiriigi sõdijate vastupealetungidest, avalikustati terroristide taktilised manöövrid, mis raskendasid oluliselt Süüria linnade vabastamist islamiriiklastest, põhjustasid ohvreid tsiviilelanike seas. 

Venemaa Kaitseministeerium näitab üksikasjalikult ka humanitaaroperatsioonide käiku, kui tehakse suuri jõupingutusi selleks, et luua niinimetatud „humanitaarkoridor“, et viia lahingutegevuste tsoonist välja suur arv tsiviilelanikke, päästa palju elusid. Muidugi võib arvestada, et sel teabel on propagandasuunitlus, ent see on tõene ja kajastab tegelikku olukorda. See pole propagandaloba, vaid teavitamine tegelikust olukorrast.

Lisagem, et Venemaa Kaitseministeeriumi pressiteenistus näitas oskust tõkestada spekulatsioone tragöödiate sünnitatud skandaalide ja kuulujuttude põhjal, operatiivselt varustada nendel juhtumitel teabega nii Venemaa kui ka välismaa meediat. Näiteks meenutagem 2016. aasta lõpus Sotši lähistel lennuki Tu-154B allakukkumise põhjuste ning samuti Venemaa Õhu-kosmosekaitsevägede lennuki Su-25 piloodi Süüria terroristide kätest hukkumise üksikasjalikku ja tõepärast kajastamist.

Muutus Venemaa Kaitseministeeriumi infopoliitikas pani kohmetuma isegi selle kaitseministeeriumi esindajad, kus traditsiooniliselt deklareeritakse nende esindajate maksimaalset lähenemist meediale, maksimaalset avatust. Samas, kas on sedasi täielikule avatusele orienteeritud Lääne kaitseasutuste infopoliitika? Lääne meedias kohtab väiteid, et kaitseasutused varjavad teavet ajakirjanikelt. Ning mõnikord põhjustab Lääne kaitseasutuste teave suure arvu tavakodanike viha.

Meenutagem vaid üht hiljutist skandaali. 2018. aasta veebruaris pidi Saksamaa kaitseminister Ursula Gertrud von der Leyen taluma kriitikatormi peale seda, kui Saksamaa Kaitseministeeriumi pressiteenistuse töötaja Silvia von Maltzan teatas, et riigis rakendatakse sõjaväelastele kohustuslikud seminarid, mis on pühendatud seksuaalorientatsioonile ja sooidentiteedile. Algatus põhjustas terava hukkamõistmise mitte üksnes avalikkuse, vaid ka osa sõjaväelaste poolt.

Märkigem, et Venemaa avatus välismaa massimeedia informeerimise sõjaküsimustes ilmneb mitte üksnes Süüria sündmuste kajastamises, vaid ka näiteks teavitamises Venemaal olevatest relvadest, nende moderniseerimisest. Hiljuti rääkis sellest üksikasjalikult Venemaa president. Sealjuures, teatades demonstratiivselt oma võimsusest ja relvastuste moderniseerimisest, ei taotle Venemaa ilmselt eesmärki kedagi hirmutada. Tõene eesmärk seisneb sellest, et esitada maailmale tõene pilt sündmustest, et kellelgi poleks mingeid illusioone Venemaa nõrkuse ja Venemaa allutamise võimaluse kohta.

Venemaa mitte üksnes võidab antud küsimustes infosõda, rääkides tõepäraselt oma armee moderniseerimist. Venemaa infopoliitika on suunatud sellele, et lõppkokkuvõttes saavutada rahvusvahelise pinge alandamine, viia inimkonnalt eemale globaalse sõja oht. Venemaa Kaitseministeeriumi läbipaistvus on suunatud rahu tugevdamisele ning nimelt Venemaa Kaitseministeeriumi avatud teabe esitamisest Lääne meedia, välismaa vaatlejate ja ekspertidega kontakteerumisel võib saada hea vahend Venemaa välispoliitika mõistmiseks. Jah, Venemaa demonstreerib tänapäeval enesekindlust, näitab, et tema kaitsevõime ei nõrgenenud ELi sanktsioonide tõttu. Ent nimelt see tõene teave saab võimaldada Läänel rakendada realistlikku poliitikat, mis võimaldaks tervendada rahvusvahelisi suhteid.

Загрузка...