tallinn
Литва
Эстония
Латвия

Сюжеты

Флешмоб под лозунгами «SAVE NATIONAL MINORITES IN LATVIA!» и «STOP RUSOPHOBIA IN LATVIA»
© Виктор Гущин

Venemaa kaasmaalased Euroopas kutsusid ELi kaitsma venelasi Lätis

XII Euroopa Riikides Elavate Venemaa Kaasmaalaste Regionaalse Konverentsi delegaadid viisid läbi flash mob’i loosungitega „SAVE NATIONAL MINORITES IN LATVIA!“ ja „STOP RUSOPHOBIA IN LATVIA“.

Haridus vähemusrahvuste keeles Lätis sai arutluse aineks Euroopa riikides elavate Venemaa kaasmaalaste regionaalsel konverentsil. See lõppes teisipäeval Sloveenias, teatab Ülemaailmse Venemaa Kaasmaalaste Organisatsioonide Koordineerimisnõukogu portaal.  Lisaks võtsid Venemaa Kaasmaalaste Organisatsioonide Koordineerimisnõukogude juhid 27 riigist vastu „Avalduse Läti vene lingvistilise kogukonna toetuseks“.

Avalduses märgitakse, et massilise kodakondsusetuse instituudi loomine aastal 1991 Lätis ja selle säilitamine praeguse ajani pole üksnes viinud üldise valimisõiguse likvideerimiseni, vaid ENPA hinnangul lõi ka „pikaajalise demokraatiadefitsiidi“. Ning Läti Vabariigi otsus likvideerida aastast 1789 eksisteeriv vene õppekeelega koolide süsteem rikub jõhkralt Inimõiguste ülddeklaratsiooni ja Vähemusrahvuste kaitse raamkonventsiooni (ratifitseeritud Läti parlamendi poolt mais 2005), sealhulgas vägivaldse assimilatsiooni poliitika keelu osas.

Sellega seoses pöörduvad Euroopa riikides elavad Venemaa kaasmaalased Euroopa Liidu juhtkonna poole üleskutsega rakendada kõik vajalikud meetmed pikaajalise demokraatia defitsiidi likvideerimiseks Lätis ja vähemusrahvuste õiguste – õigus oma keele ja kultuuri säilitamisele, sealhulgas emakeelse hariduse saamise õigus – kaitsmiseks ning riigi elanikkonnast 37% assimileerimise mittelubamiseks.

Avalduse adressaatideks on ÜRO Inimõiguste ülemvolinik Zayd ibn Ra'ad, Euroopa Nõukogu inimõiguste ülemvolinik Dunja Mijatovic, OSCE rahvusvähemuste ülemkomissar Lamberto Zannier, UNESCO peadirektor Audrey Azoulay, Euroopa Parlamendi president Antonio Tajani, Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk, Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker.

Avalduse täistekst on Läti Avalike Organisatsioonide Nõukogu saidil.

XII Euroopa Riikides Elavate Venemaa Kaasmaalaste Regionaalne Konverents toimus ajavahemikus 13.–14. aprill 2018 Sloveenias Bledi linnas.

2018. aasta alguses elas Lätis 200 tuhat inimest ehk 13% Läti elanikkonnast, kel ei ole kodakondsust.

RUS: Соотечественники Европы призвали руководство ЕС защитить русских в Латвии

Загрузка...

Сюжеты