tallinn
Литва
Эстония
Латвия

Сюжеты

Ameeriklased ja eurooplased arvavad, et Google ja Facebook manipuleerivad infoga

Enamik Saksamaa (68%), USA (60%), Itaalia (60%), Prantsusmaa (57%) ja Suurbritannia (54%) elanikest on arvamusel, et Google, Facebook ja teised internetigigandid kasutavad algoritme info manipuleerimiseks poliitilistel eesmärkidel.

Küsitlus korraldati projekti Sputnik.Arvamused raames firma IFop poolt teabeagentuuri ja raadio Sputnik tarvis. Nende osakaal, kes arvavad, et Google’i, Facebooki ja teiste suurfirmade poolt edastatav info on objektiivne ja eelarvamuste vaba on oluliselt väiksem – vaid 11% prantslastest ja sakslastest, 13% brittidest, 15% itaallastest ja 16% ameeriklastest jagab sellist arvamust. Vastamisega jäid jänni 21% sakslastest, 24% ameeriklastest, 25% itaallastest, 32% prantslastest ja 33% brittidest.

Seejuures arvab Prantsusmaal ja Ameerikas valdavalt noorem osa elanikkonnast, et rahvusvahelised netihiiglased infoga manipuleerivad. Nooremate kui 35 aastat küsitletute seas moodustas info moonutamisse uskujate arv Prantsusmaal 62% ja USA-s 71%. Itaalias ja Suurbritannias on situatsioon vastupidine. Siin kahtlustab algoritmidega manipuleerimist rohkem vanem põlvkond.

Veel üks tendents näitab, et kõigis neljas riigis peavad avaliku arvamuse kujundamist võimalikuks valdavalt kõrgharidusega inimesed — USA-s ja Saksamaal on neid üle 70%, Suurbritannias ja Itaalias vastavalt 69% ja 64%.

Küsitlus viidi läbi 22.–27. märtsini Prantsusmaa vanima avaliku arvamuse küsitlusfirma Ifop poolt. Osavõtjaid vanusega 18 aastast ja enam oli 5029 – Prantsusmaalt, Saksamaalt, Itaaliast, Suurbritanniast ja USA-st. Maksimaalne valimi viga 95% tõenäosuse juures moodustab 3.1%. 

Õiend Sputnik.Arvamused projekti kohta

Rahvusvaheline avaliku arvamuse uuringu projekt käivitati jaanuaris 2015. Projekti partneriteks on tuntud avaliku arvamuse uuringufirmad Populus, Ifop ja Forsa. Sputnik.Arvamused projekti raames viiakse Euroopa riikides ja USA-s regulaarselt läbi avaliku arvamuse küsitlusi aktuaalsemates sotsiaalsetes ja poliitilistes küsimustes.

Sputnik (sputniknews.com) on teabeagentuur ja raadio multimeedia esindustega kümnetes riikides. Sputnik haldab võrgulehti enam kui 30 keeles, analoog- ja digitaalraadiot, mobiilirakendusi ja kontosid sotsiaalvõrgustikes. Sputnik ööpäevaringsed uudistevood ilmuvad inglise, araabia, hispaania ja hiina keeles.

Sputnik Eesti alustas tööd 2016. aasta veebruaris ja kuulub siinsete ühiskondlik-poliitiliste võrguväljaannete esiviisikusse. Sputnik Eesti on rahvusvahelise teabeagentuuri ja raadio Sputnik, mille multimeedia teabeesinduse asuvad kümnetes riikides, allüksus.

RUS: Опрос жителей США и ЕС: Google и Facebook манипулируют информацией

Загрузка...

Сюжеты